.

Teaserbild

Cyfryzacja

Osoba kontaktowa

Marius Rosenberg| rosenberg(at)tigges.legal | 0211 8687-220

Micaela Schork, LL.M.| schork(at)tigges.legal | 0211 8687-134

Yvonne Quad| quad(at)tigges.legal | 0211 8687-137

Daniel Lüdemann, LL.M.| luedemann(at)tigges.legal | 0211 8687-221

Wraz z postępem cyfryzacji rozpoczął się proces zasadniczych przemian gospodarczych istotnych dla przedstawicieli wszystkich branż i obszarów życia gospodarczego. Zmiany towarzyszące procesowi cyfryzacji długofalowo i w znaczący sposób wpłyną na wszystkie gałęzie gospodarki. Punkt centralny stanowić będzie niewątpliwie sieć internetowa, usługi świadczone w oparciu o połączenie internetowe, a także modele biznesowe bazujące na zbiorach danych i informacji (Przemysł 4.0), umożliwiające osiągnięcie wysoce elastycznych łańcuchów wartości oraz prowadzące do wypracowania nowoczesnych modeli gospodarczych. To właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzujące się często płaską strukturą i hierarchią mają, przy wykorzystaniu nowych technologii, największe szanse na rozwinięcie stosowanych przez siebie modeli biznesowych, i tym samym zwiększenie konkurencyjności swojej firmy.

Dokonujące się przemiany wymagają licznych nowych rozwiązań w zakresie doradztwa w takich aspektach działalności jak np. IT i ochrona danych osobowych, ochrona własności przemysłowej, prawo spółek handlowych, odpowiedzialność za produkt, czy prawo pracy. Dla potrzeb naszych Klientów utworzyliśmy interdyscyplinarny zespół posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, świadczący doradztwo na wszystkich wyżej wskazanych polach. Członkowie naszego zespołu prowadzą regularnie wykłady dotyczące zagadnień i skutków prawnych związanych z szeroko rozumianą cyfryzacją oraz Przemysłem 4.0 (Industrie 4.0) odbywające się w trakcie wydarzeń organizowanych przez wszelkiego rodzaju zrzeszenia, związki czy organizacje..

xxnoxx_zaehler