Praxiswissen

.
UNIA EUROPEJSKA PRZYJMUJE PRZEŁOMOWE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI: CO NALEŻY WIEDZIEĆ

Dnia 9 grudnia 2023 roku negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i prezydencji Rady Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie ostatecznej wersji tego, co jest uważane za pierwszą na świecie kompleksową ramę prawną dla Sztucznej Inteligencji: "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ujednolicone przepisy dotyczące sztucznej inteligencji i zmieniające niektóre akty prawne Unii" lub krótko "Rozporządzenie UE w sprawie SI".

UKAZANIE TRZECIEGO WYDANIA "LEGAL INDUSTRY REVIEWS" (LIR) DLA NIEMIEC

Dzisiaj opublikowano trzecie wydanie Legal Industry Review (LIR) dla Niemiec, które oferuje wiele ciekawych informacji na temat niemieckiego rynku prawniczego, w tym od autorów z kancelarii TIGGES, m.in. na temat aktualnej sytuacji w sektorze nieruchomości i bieżących tematów z zakresu compliance. To cyfrowe medium jest tworzone we współpracy z wiodącymi niemieckimi kancelariami prawnymi i zapewnia opinie ekspertów oraz ważne aktualizacje z niemieckiej branży prawniczej.