Możliwości kariery

.

TJesteśmy młodym, pełnym zaangażowania zespołem adwokatów/radców prawnych czerpiących radość z codziennej pracy oraz ceniących koleżeńską i pełną zaufania współpracę.

Naszymi Klientami są krajowe jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Do głównych dziedzin prawnych naszej działalności należą prawo podatkowe i spadkowe, prawo spółek handlowych, prawo transportowe, prawo konkurencji, prawo dystrybucji oraz prawo pracy. Duża część powierzanych nam przez naszych Klientów spraw posiada aspekt międzynarodowy, przy czym w szczególności uczestniczymy w sprawach z zakresu polsko-niemieckiego obrotu prawnego. Z uwagi na stały wzrost popytu na oferowane przez nas usługi pomocy prawnej liczba pracujących w naszej Kancelarii adwokatów/radców prawnych znacznie się w ostatnich latach powiększyła.

Od samego początku włączamy naszych młodszych pracowników do zespołów doradczych i angażujemy ich w bezpośredni kontakt z Klientami. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i inicjatywy oraz wspieramy Państwa w rozwijaniu osobowości prawniczej poprzez ukierunkowane szkolenia i nasz system mentorski.

Chcemy się rozwijać, lecz nie za wszelką cenę. Z tego względu kładziemy nacisk na to, aby rozwój naszej Kancelarii odbywał się w atmosferze charakteryzującej się

  • przyjemnością z codziennej pracy
  • płaską hierarchią zawodową
  • pełną zaufania pracą zespołową oraz
  • wysokimi wymaganiami co do jakości świadczonych przez nas usług pomocy prawnej.

Stosujemy elastyczne modele pracy umożliwiające pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego, a także ewentualne prowadzenie przewodu doktorskiego obok działalności zawodowej w ramach Kancelarii.

OSOBy KONTAKTOWe

Dr. Georg Jaster

Dr. Georg Jaster 
jaster@tigges.legal
+49 211 8687 145

 

.

xxnoxx_zaehler