Rozwiązywanie konfliktów & mediacja

.

Postępowanie mediacyjne ugruntowało swoją pozycję jako alternatywa dla postępowania sądowego. Mediacja jest poufną i usystematyzowaną procedurą, w której strony z pomocą mediatora dobrowolnie i samodzielnie dążą do wypracowania polubownego rozwiązania konfliktu. Mediator jest niezależną i neutralną osobą, która nie posiada kompetencji do rozstrzygnięcia sporu, lecz która prowadzi strony przez proces mediacji.

Postępowanie mediacyjne jest znacznie krótsze niż postępowanie sądowe, a tym samym zwykle (w zależności od wysokości przedmiotu sporu) znacznie tańsze. Ponadto oferuje ono istotną przewagę nad postępowaniem sądowym, gdyż dzięki wspólnemu rozwiązaniu konfliktu strony mogą po jego zakończeniu nadal być partnerami. Strony same decydują o sposobie postępowania i jego wyniku; dzięki oderwaniu od rygorystycznych norm prawnych strony dysponują przestrzenią dla kreatywnych i rozsądnych pod względem ekonomicznym rozwiązań. Skuteczność procedur mediacyjnych przekracza znacznie pięćdziesiąt procent.

Kancelaria TIGGES posiada zespół wykształconych i doświadczonych mediatorów, w skład którego wchodzą Dr. Michael Tigges, LL.M., M.M. (Master of Mediation), Friedwart A. BeckerMichael Niermann i Dr. Jan Hermeling. Reprezentują oni naszych Klientów w postępowaniach mediacyjnych i prowadzą negocjacje. Dr. Michael Tigges uzyskał w roku 2014 nadany przez państwo status jednostki pojednawczej.

Mediacja może być użyteczna przede wszystkim w następujących sytuacjach konfliktowych:

  • spory pomiędzy wspólnikami spółek handlowych
  • spory w zespole, zarówno na poziomie pracowników, jak i kadry zarządzającej
  • porozumienia zawierane przez pracodawcę (jego kierownictwo) z radą zakładową
  • spory z kontrahentami handlowymi
  • opracowywanie rozwiązań biznesowych
  • spory dotyczące spadku
  • M&A / Deal Mediation
  • spory w sytuacji sukcesji przedsiębiorstwa

 

osoby kontaktowe

Dr. Michael Tigges, LL.M., M.M. 
tigges@tigges.legal
+49 211 8687 178

Michael Niermann
niermann@tigges.legal
+49 211 8687 124

Dr. Jan Hermeling
hermeling@tigges.legal
+49 211 8687 138

Friedwart A. Becker
becker@tigges.legal
+49 211 8687 117


Skontaktuj się z nami!

Team Mediation 2023