Prawo transportowe i logistyka

.

Przedsiębiorcy planują swoje międzynarodowe przepływy towarów w najdrobniejszych szczegółach. Wymaga to nie tylko wyboru właściwego środka transportu; coraz większego znaczenia nabiera odpowiednie ukształtowanie stosunków prawnych uwzględniając zagrożenia wynikające z przepisów prawa transportowego i logistycznego.

Nasz zespół doradza krajowym i zagranicznym przewoźnikom i firmom logistycznym we wszystkich kwestiach związanych z prawem transportowym. Nasze usługi obejmują doradztwo przede wszystkim w zakresie transportu kolejowego, drogowego, powietrznego oraz intermodalnego. Nasz zespół posiada szczególne know-how w zagadnieniach wynikających z prawa transportu kolejowego, lotniczego oraz z prawa spedycyjnego. Reprezentujemy uznane, działające na całym świecie firmy, dla których uzyskujemy również niezbędne zezwolenia i koncesje. Prowadzimy również postępowania administracyjne przed Federalną Agencją Sieci.

Ponadto reprezentujemy nadawców w sprawach przeciwko przewoźnikom, tytułem przykładu można wskazać spory w przypadku utraty lub uszkodzenia towaru. Reprezentujemy również ubezpieczycieli transportu i nadawców w postępowaniach przed krajowymi i międzynarodowymi sądami i trybunałami arbitrażowymi.

Możemy Państwu zaoferować nasze wsparcie w poniższym zakresie:

 

osoby Kontaktowe

Dr. Georg Jaster
jaster@tigges.legal
+49 211 8687 145

Marius Rosenberg 
rosenberg@tigges.legal
+49 211 8687 220

Gisela Hebrant, LL.M.
hebrant@tigges.legal 
+49 211 8687 185

Dr. Frank Wilting
wilting@tigges.legal
+49 211 8687 0

Klaus-Peter Langenkamp
langenkamp@tigges.legal
+49 211 8687 223

Dr. Dominik Wagner, LL.M.
wagner@tigges.legal
+49 211 8687 125

Dr. Jan Hermeling
hermeling@tigges.legal
+49 211 8687 138

Skontaktuj się z nami!

pespol transportowe i logistyka

 Aktualności Prawo transportowe i logistyka

Aktualności

26.11.2020

TSUE: Niemieckie opłaty drogowe dla samochodów ciężarowych zbyt wysokie – istotne jest złożenie żądania zwrotu w terminie!

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 28 października 2020 r. przyciągnęło uwagę całej branży transportowej i spedycyjnej: okazało się, że niemieckie opłaty drogowe dla samochodów ciężarowych są od lat zbyt wysokie, wobec czego przewoźnicy mogą odzyskać swoje pieniądze.

 

Więcej >

Aktualności

13.05.2020

Ustawa mająca na celu złagodzenie skutków pandemii COVID-19

Aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 stanowi olbrzymie wyzwanie dla przedsiębiorców. Z tego względu ustawodawca niemiecki zdecydował się uchwalić tymczasowe istotne zmiany w obszarze prawa upadłościowego, prawa najmu komercyjnego, prawa spółek handlowych, przepisów dotyczących umowy pożyczki, przepisów dotyczących niewykonywania zobowiązań.

 

Więcej >