Zespół

Dr. Jan Hermeling

 • Prawo upadłościowe
 • Prawo spółek handlowych / M&A
 • Prawo transportowe i logistyka
 • Prawo celne
 • Transport kolejowy
 • Mediacja

hermeling@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-138
F: +49 211 8687-230

Dr. Jan Hermeling

 • Prawo upadłościowe
 • Prawo spółek handlowych / M&A
 • Prawo transportowe i logistyka
 • Prawo celne
 • Transport kolejowy
 • Mediacja

Główna dziedzina działalności doradczej

Dr. Jan Hermeling jest Salary Partnerem w TIGGES Rechtsanwälte. Główną dziedzinę jego działalności stanowi doradztwo z zakresu prawa handlowego i prawa spółek świadczone na rzecz krajowych i międzynarodowych Klientów. Przedmiotem jego zainteresowania jest także prawo transportowe, spedycyjne i kolejowe, w których to dziedzinach również zawodowo świadczy pomoc prawną. Dr. Hermeling jest członkiem grup roboczych przy niemieckim stowarzyszeniu adwokatów (Deutscher Arbeitsverein) zajmujących się międzynarodowym prawem gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Ponadto Pan Dr. Hermeling zajmuje się pozasądowym rozwiązywaniem sporów jako mediator.

 • Pozostałe dziedziny działalności

  Ponadto Pan Dr. Hermeling jest wykładowcą w szkole prawa Hagen Law School na kierunku specjalizującym w zakresie prawa transportowego i spedycyjnego przeznaczonym dla profesjonalnych pełnomocników i zajmuje się tematyką "Zlecenie prawne z zakresu prawa przewozowego i spedycyjnego" i "Prawo celne i odprawa celna".

 • Życiorys

  Po uzyskaniu wykształcenia bankowego, Pan Dr. Hermeling studiował prawo w Bonn i Kolonii ze specjalizacją z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Doświadczenie praktyczne zyskał w międzynarodowej kancelarii gospodarczej oraz w międzynarodowej spółce audytorskiej KPMG.

  Pan Dr. Hermeling ukończył aplikację prawniczą przy Sądzie Krajowym w Düsseldorfie, odbywając w jej ramach stację w Federalnym Urzędzie Usług Finansowych w Bonn w dziale zajmującym się międzynarodowym nadzorem bankowym oraz stację w dużej kancelarii gospodarczej w Düsseldorfie i Nowym Jorku zajmując się sprawami z zakresu prawa spółek oraz problematyki M&A. W maju 2015 r. uzyskał na Uniwersytecie w Kolonii tytuł doktora nauk prawnych broniąc pracę doktorską z zakresu nadzoru bankowego oraz prawa upadłościowego.

  W lutym 2019 r. Dr. Hermeling ukończył specjalizację uzyskując tytuł adwokata specjalisty z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego.

 • Znajomość języków

  Niemiecki, Angielski