• Teaserbild
.

Prawo pracy

Osoba kontaktowa

Michael Niermann| niermann(at)tigges.legal| 0211 8687-124

Daniel Lüdemann, LL.M.| luedemann(at)tigges.legal| 0211 8687-221

Dr. Georg Jaster| jaster(at)tigges.legal | 0211 8687-145

Matthias Klagge, LL.M.| klagge(at)tigges.legal | 0211 8687-134

Pogłębiająca się konkurencja na rynku wymaga od przedsiębiorców rozwijania struktur oraz stałego ulepszania modeli funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa. Dla osiągnięcia sukcesu konieczne jest wypracowanie innowacyjnych i zorientowanych na przyszłość warunków pracy. Wspieramy naszych Klientów w przeprowadzaniu zmian i wzmacnianiu rozwoju prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa na wszelkich polach prawa pracy.

Do grona naszych Klientów należą średniej wielkości przedsiębiorstwa, zarządy przedsiębiorstw, osoby na stanowiskach kierowniczych wykonujące w przedsiębiorstwach czynności z zakresu prawa pracy oraz pracownicy. Naszych Klientów wspieramy w czynnościach związanych ze sporządzaniem umów o pracę i tym samym bezpośrednio w kształtowaniu stosunków pracy, uwzględniając jednocześnie charakterystyczną dla danego zakładu specyfikę działalności oraz cechy zatrudnianych w zakładzie osób. Ponadto pomagamy wypracować rozwiązania stosowane w sytuacji, gdy konieczne jest zakończenie stosunku prawnego, w tym przygotowujemy projekty porozumień o rozwiązaniu stosunku pracy. W ramach naszej codziennej praktyki uwzględniamy niezwykle istotne społeczne i podatkowe aspekty zatrudnienia. W razie ewentualnego procesu sądowego nasi Klienci mogą liczyć na nasze wieloletnie doświadczenie procesowe, w tym również w ramach procesów prowadzonych przed Federalnym Sądem Pracy (niem. Bundesarbeitsgericht).

Z uwagi na fakt, że liczne grono naszych Klientów prowadzi działalność transgraniczną, nasza praktyka obejmuje również zagadnienia międzynarodowego prawa pracy, chociażby w przedmiocie transgranicznego wykorzystania pracowników tj. oddelegowania pracownika do pracy za granicą czy realizacji transgranicznych umów o dzieło i zlecenia.

Ponadto świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie zbiorowego prawa pracy, w ramach których sporządzamy porozumienia zakładowe oraz inne zawierane przez pracodawców z radami zakładowymi porozumienia zbiorowego prawa pracy, a także zajmujemy się ich wykonywaniem w toku postępowań przed sądami czy komisjami pojednawczymi. Dla naszych Klientów przygotowujemy liczne seminaria i warsztaty, podczas których wyjaśniamy wszelkie zagadnienia związane z szeroko rozumianym prawem pracy.

Zakres naszego doradztwa obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie umów i kształtowanie stosunków pracy
  • doradztwo prowadzone na rzecz zarządów przedsiębiorstw
  • rozwiązywanie stosunków pracy i zlecenia
  • zagadnienia z zakresu problematyki pracy tymczasowej / korzystania z usług cudzego personelu
  • zagadnienia transgraniczne
  • restrukturyzację
  • zbiorowe prawo pracy, prawo pracowników do współdecydowania
  • zakładowe programy emerytalne
  • Compliance z zakresu prawa pracy, ochronę danych osobowych, bezpieczeństwo pracy i inne

 .

xxnoxx_zaehler