Transport kolejowy

.

Nasz zespół ds. kompetencji z zakresu transportu kolejowego doradza we wszystkich istotnych dla branży kwestiach. Obejmuje to umowy transportowe i spedycyjne, rejestrację, zakup i wynajem pojazdów kolejowych, umowy serwisowe, postępowanie w przypadku wypadków kolejowych i specyficzne dla sektora prawo kadrowe. Wspieramy również naszych klientów w zakresie przydzielania kontraktów, regulacji i nadzoru. Obejmuje to przetargi, procedury odwoławcze i wnioski o wyłączenie, a także zezwolenia i środki regulacyjne. Nasi klienci polegają również na naszym doświadczeniu we współpracy z konkurentami i transakcjach korporacyjnych, w tym w kwestiach związanych z prawem kartelowym. Ponadto, w obszarze prawa kartelowego, zakres naszych usług obejmuje również pomoc w postępowaniach dotyczących nadużyć na rynku, kontroli i zgłoszeń fuzji, doradztwo w kwestiach zgodności, a także prawo kartelowe w zakresie dystrybucji.

Regularnie wspieramy naszych klientów w sporach sądowych dotyczących specyficznych kwestii związanych z transportem kolejowym przed sądami krajowymi i europejskimi (EuG / EuGH).

Nasz zespół posiada specjalistyczną wiedzę obejmującą różne jurysdykcje w połączeniu z solidnym zrozumieniem kolei jako środka transportu i jej podstaw technicznych. Znamy branżę i wspieramy uczestników na ścieżce prywatyzacji kolei w Europie od ponad dwóch dekad. Regularnie publikujemy jako autorzy w wiodących czasopismach branżowych na aktualne tematy prawne, które dotyczą tej branży.

Możemy Państwu zaoferować nasze wsparcie w poniższym zakresie:

  • Projekt umowy
  • Kwestie kadrowe, w tym zbiorowe prawo pracy
  • Rejestracja, zakup i wynajem pojazdów kolejowych
  • Fuzje i przejęcia
  • Przetargi
  • Kwestie związane z prawem kartelowym
  • Postępowanie w przypadku wypadków kolejowych
  • Reprezentacja przed ERA, EBA i państwowymi organami nadzoru
  • Reprezentacja przed BNetzA
  • Reprezentacja przed sądami cywilnymi i administracyjnymi, w tym Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości / ETS

OSOBy KONTAKTOWe

Dr. Georg Jaster
jaster@tigges.legal
+49 211 8687 145

Daniel Lüdemann, LL.M.
luedemann@tigges.legal
+49 211 8687 221

Dr. Dominik Wagner, LL.M.
wagner@tigges.legal
+49 211 8687 125

Gisela Hebrant, LL.M.
hebrant@tigges.legal
+49 211 8687 185

Patrick J. Kaatz
kaatz@tigges.legal
+49 211 8687 165

Klaus-Peter Langenkamp
langenkamp@tigges.legal
+49 211 8687 223

Marius Rosenberg
rosenberg@tigges.legal
+49 211 8687 220

Dr. Jan Hermeling
hermeling@tigges.legal
+49 211 8687 138

Kim Lif Rademacher
rademacher@tigges.legal
+49 211 8687 245

Dr. Frank Wilting
wilting@tigges.legal
+49 211 8687 242

Skontaktuj się z nami!

Team Schiene