Zespół

Michael Niermann

 • Prawo pracy
 • Sztuka & prawo
 • Mediacja

niermann@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-124
F: +49 211 8687-200

Michael Niermann

 • Prawo pracy
 • Sztuka & prawo
 • Mediacja

Główna dziedzina działalności doradczej

Michael Niermann jest partnerem w spółce TIGGES Rechtsanwälte i jako adwokat-specjalista w prawie pracy zajmuje się wszystkimi zagadnieniami z dziedziny prawa pracy, począwszy od rozmowy kwalifikacyjnej aż po negocjacje porozumień rozwiązujących stosunek pracy, a także jest pełnomocnikiem w sporach sądowych. Jest on przede wszystkim doradcą przedsiębiorstw średniej wielkości i osób nimi zarzadzajacych w szczególności w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Do jego działalności należy zatem doradztwo zmierzające do zapobiegania sporom sądowym oraz przedstawicielstwo w sporach z radą zakładową lub w negocjacjach układów zbiorowych.

 • Pozostałe dziedziny działalności

  Jako członek grupy roboczej adwokatów-specjalistów w prawie pracy, jak też jako członek grupy roboczej latających prawników i radców podatkowych Michael Niermann przyczynia się do wymiany aktualnych informacji i wiedzy w ramach spotkań grupy roboczej odbywających się co dwa miesiące, w których nie rzadko biorą udział prelegenci specjalizujący się w innych dziedzinach.

  Dzięki osobistym doświadczeniom jest on kompetentnym doradcą w sprawach kontroli zdolności do wykonywania zawodu pilota, zdobywania i przedłużania licencji pilota, jak również pełnomocnikiem w stosunkach z krajowym i federalnym urzędem lotnictwa oraz w sprawach karnych i zagrożonych grzywną.

  Ponadto Michael Niermann zajmuje się pozasądowym rozwiązywaniem sporów jako mediator.

  W grudniu 2017 r. Michael Niermann zdał egzamin i uzyskał tytuł IT-Compliance Manager i zdobył kwalifikacje zatwierdzone przez TÜV Rheinland.

  Obok działalności doradczej Michael Niermann jest od czasu do czasu prelegentem podczas konferencji bądź warsztatów dotyczących aktualnych tematów z dziedziny prawa pracy np. dla izby przemysłowo-handlowej oraz w ramach grup roboczy wybiegających poza krąg klientów.

  Ponadto Michael Niermann prowadzi od stycznia 2018 r. wykłady z zakresu prawa pracy w Wyższej Szkole Administracji Publicznej Nadrenii-Północnej Westfalii w Duisburgu w ramach kierunków na studiach licencjackich.

 • Życiorys

  Po ukończeniu studiów prawniczych (specjalizacja w prawie gospodarczym) na uniwersytecie w Bielefeldzie pracował on od momentu osiągnięcia uprawnień do wykonywania zawodu adwokata w 1985 r. w specjalizujących się w prawie gospodarczym kancelariach oraz przez dłuższy czas w dziale podatkowym spółki KPMG DTG w Dusseldorfie i jej działach doradztwa prawnego. Na ten okres przypada kilkuletnia działalność jako głównego radcy prawnego przedsiębiorstwa importującego samochody, zanim założył w Dusseldorfie spółkę adwokacką „Tönjes Niermann Hartmann". Michael Niermann należy do spółki TIGGES Rechtsanwälte od 2002 r.

 • Znajomość języków

  Niemiecki, Angielski