Prawo upadłościowe

.

Nasza praktyka w zakresie prawa upadłościowego ukierunkowana jest na doradztwo dla krajowych i międzynarodowych wierzycieli przed i w trakcie postępowania upadłościowego dotyczącego partnera handlowego. Dzięki doradztwu na odpowiednio wczesnym etapie możemy tak wyznaczyć kierunek działań, aby partner handlowy istotny dla naszego Klienta mógł znaleźć wyjście z kryzysu lub aby zminimalizować ryzyko dla własnej działalności naszego Klienta.

Wraz z rozpoczęciem postępowania zabezpieczającego poprzez powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego a najpóźniej z chwilą ogłoszenia upadłości i powołania syndyka masy upadłości dochodzi do zmiany osób działających za dłużnika. Naszym Klientom oferujemy wsparcie w zakresie dochodzenia ich praw i wierzytelności.

Kolejnym istotnym polem działalności naszej Kancelarii w obszarze prawa upadłościowego jest obrona przed zaskarżaniem czynności prawnych upadłego. Nierzadko również zagraniczne podmioty prowadzące działalność w Niemczech są narażone na ryzyko konieczności zwrotu świadczenia otrzymanego od upadłego – dysponujemy dużym doświadczeniem w zakresie doradztwa i obrony przed tego typu roszczeniami.

Możemy Państwu zaoferować nasze wsparcie w poniższym zakresie:

  • zapobiegawcze i bezpieczne kształtowanie stosunków umownych
  • doradztwo w przypadku upadłości w łańcuchu dostaw
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym, zarządzanie majątkiem przez dłużnika oraz reprezentacja w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym wsparcie w zakresie dochodzenia należności oraz podnoszenie roszczeń mających na celu wyłączenie przedmiotów z masy upadłości
  • zaskarżanie czynności prawnych upadłego oraz sądowa i pozasądowa obrona przed zaskarżaniem czynności prawnych upadłego
  • nabycie i sprzedaż przedsiębiorstw w ramach postępowania upadłościowego
  • międzynarodowe prawa upadłościowe

 

Osoba kontaktowa

Dr. Jan Hermeling

Dr. Jan Hermeling
hermeling@tigges.legal
+49 211 8687 138

Skontaktuj się z nami!