Zespół

Marius Rosenberg

rosenberg@tigges.legal

Zollhof 8
40221, Düsseldorf
Tel.: +49 211 8687-220
Fax: +49 211 8687-160

Marius Rosenberg

Główna dziedzina działalności doradczej

Mariusz Rosenberg – adwokat specjalista z zakresu międyznarodowego prawa gospodarczego – jest Partnerem Kancelarii TIGGES Rechtsanwälte. Pan Rosenberg świadczy kompleksowe doradztwo z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego zarówno na rzecz niemieckich jak i zagranicznych Klientów należących przeważnie do sektora średnich przedsiębiorstw. Świadczone przez Pana Rosenberga usługi doradcze obejmują przede wszystkim problematykę związaną z dziedzinami prawa spółek handlowych, prawa handlowego oraz umów, a także gospodarczego prawa nieruchomości. Ma także szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa dla firm z sektora technologii i start-upów.

Dodatkową dziedziną specjalizacji Pana Rosenberga stanowią zagadnienia związane z polsko-niemieckim obrotem gospodarczym. Z uwagi na fakt, iż zarówno język polski jak i niemiecki stanowią dla Pana Rosenberga języki ojczyste doradza on przedsiębiorcom po obu stronach Odry w ich transgranicznej działalności.

 • Pozostałe dziedziny działalności

  W dalszej kolejności Pan Rosenberg zajmuje się aktualną problematyką dotyczącą rozwoju sieci w przemyśle w czasie rzeczywistym (Industrie 4.0), a także dostosowaniem i rozszerzaniem ram prawnych do postępującego rozwoju technologicznego. Pan Rosenberg porusza także regularnie ten temat na swoich wykładach, między innymi przed związkami branżowymi.

  Pan Rosenberg jest członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów (Deutscher Anwaltverein), w ramach którego działa w grupie roboczej do spraw międzynarodowego prawa gospodarczego.

 • Życiorys

  Pan Rosenberg pracuje w Kancelarii TIGGES Rechtsanwälte od 2009 roku, przy czym od roku 2016 jako Partner Kancelarii. Podczas studiów prawniczych na uniwersytecie Heinricha Heine w Düsseldorfie oraz podczas aplikacji prawniczej zebrał wiele wartościowych doświadczeń z zakresu prawa spółek handlowych, fuzji i przejęć oraz gospodarczego prawa nieruchomości i międzynarodowego sądownictwa arbitrażowego.

  Pan Rosenberg posiada od grudnia 2014 roku tytuł adwokata specjalisty w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego. Pan Rosenberg jest jednym z pierwszych adwokatów, którzy uzyskali ten uznany tytuł, dla którego szkolenie rozpoczęło się dopiero z początkiem roku 2014.

 • Znajomość języków

  Niemiecki, Angielski, Francuski, Polski
.

xxnoxx_zaehler