Ochrona danych osobowych

.

W ostatnich latach ochrona danych osobowych nabrała dużego znaczenia. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz przepisy krajowe, takie jak federalna ustawa o ochronie danych osobowych, zmuszają wszystkich przedsiębiorców do priorytetowego potraktowania tego zagadnienia. Jednocześnie przetwarzanie, administrowanie i ocena danych także doświadczają zmiany swego znaczenia ze względu na postępującą cyfryzację, która wymaga zastosowania sprawnych i zgodnych z prawem rozwiązań.

Nasz zespół doradza przedsiębiorcom zarówno w krajowych, jak i transgranicznych kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu poprzez doradztwo dla firm różnej wielkości i z różnych branż, posiadamy duże wyczucie w zakresie newralgicznych kwestii oraz możemy zaoferować rozwiązania dotyczące ochrony dóbr osobistych bezpieczne pod względem prawnym i biznesowym – w myśl zasady tak bardzo jak to konieczne, tak mało jak to możliwe. Usystematyzowane analizy wewnętrznych procesów istotnych dla ochrony danych służą nie tylko stworzeniu pewności prawnej. Wraz z Państwem opracujemy zalecenia mające na celu usprawnienie obsługi danych.

Od 2018 roku ofertę naszych usług uzupełnia powiązana spółka doradcza TIGGES DCO, której przedmiotem działalności jest zintegrowane doradztwo na polach ochrony danych, compliance i organizacji. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi prawników specjalizujących się w ochronie danych, przeszkolonym inspektorom ochrony danych i ekspertom jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom atrakcyjny pakiet usług doradczych w zakresie kompleksowej obsługi prawnej i organizacji ochrony danych.

Możemy Państwu zaoferować nasze wsparcie w poniższym zakresie:

 • audyty ochrony danych, strategie ochrony danych, dyrektywy i procedury zakładowe
 • szkolenia dla inspektorów ochrony danych i pracowników
 • ocena skutków naruszenia ochrony danych
 • przetwarzanie danych na poziomie koncernowym na świecie (np. Binding Corporate Rules oraz standardowe klauzule umowne dot. przekazywania danych - wcześniej Safe Harbor)
 • reprezentacja przed organami nadzoru, w szczególności doradztwo w przypadku naruszeń danych, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i postępowaniach kontrolnych
 • doradztwo w przypadku wycieku danych oraz polityka bezpieczeństwa
 • sporządzanie umów pod kątem ochrony danych, m.in. w przypadku wdrażania nowych modeli biznesowych i digitalizacji działalności
 • doradztwo w zakresie umów dotyczących realizacji zleceń przetwarzania danych osobowych oraz umów dot. współadministratorów danych (Joint Controller Agreements)
 • opracowywanie nowych produktów / usług w zakresie tzw. Privacy by Design i Privacy by Default
 • wsparcie w zakresie outsourcingu zadań
 • kwestie ochrony danych w ramach transakcji (np. w ramach Due Diligence)
 • ochrona danych pracowników, porozumienia zakładowe
 • zatrudnienie zewnętrznego inspektora ochrony danych
 • reprezentacja interesów prze

 

osoby kontaktowe

Sebastian Keilholz LL.M.
keilholz@tigges.legal
+49 211 8687 153

Matthias Klagge, LL.M.
klagge@tigges.legal
+49 211 8687 134

Dr. Thomas Riemann
riemannn@tigges.legal
+49 211 8687 168

Skontaktuj się z nami!
TIGGES Team Datenschutz