Zespół

Dr. Kamila Szutowska-Simon

 • Polish Desk
 • Konkurencia & dystrybucja
 • Ochrona zdrowia
 • Własność intelektualna

szutowska-simon@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-144
F: +49 211 8687-100

Dr. Kamila Szutowska-Simon

 • Polish Desk
 • Konkurencia & dystrybucja
 • Ochrona zdrowia
 • Własność intelektualna

Główna dziedzina działalności doradczej

Dr Kamila Szutowska-Simon pracuje w Kancelarii Tigges Rechtsanwälte od kwietnia 2016 r. Jest ona polskim adwokatem przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej, a także niemieckim adwokatem przy Izbie Adwokackiej w Düsseldorfie, przez co posiada uprawnienia do działalności doradczej zarówno w prawie polskim, jak i niemieckim i do reprezentowania klientów przed polskimi i niemieckimi sądami.

Dr Kamila Szutowska-Simon zajmuje się głównie sprawami z zakresu niemiecko-polskiego obrotu prawnego. Doradza ona klientom w niemieckim i polskim prawie cywilnym oraz gospodarczym, w kwestiach związanych zwłaszcza z transgraniczną działalnością gospodarczą oraz aktywnością osób fizycznych i przedsiębiorstw na terenie Polski i Niemiec.

 • Pozostałe dziedziny działalności

  Kolejnym polem działalności dr Kamili Szutowskiej-Simon jest prawo medyczne i farmaceutyczne. W szczególności zajmuje się ona problematyką odpowiedzialności odszkodowawczej za błędy medyczne, zgody na zabiegi medyczne i powiązanych ze zgodą pacjenta obowiązków informacyjnych, jak też prawami pacjentów i uczestników badań klinicznych oraz kwestiami prawnymi związanymi z przeprowadzaniem badań klinicznych leków i innych eksperymentów medycznych.

 • Życiorys

  Dr Kamila Szutowska-Simon urodziła i wychowała się w Krakowie. Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim, obroniwszy pracę magisterską na temat odpowiedzialności odszkodowawczej w cywilnym prawie medycznym, pod kierunkiem naukowym prof. dr Fryderyka Zolla. Równolegle do programu studiów ukończyła ponadto Szkołę Prawa Niemieckiego Uniwersytetów Jagiellońskiego, w Heidelbergu i w Moguncji, jak również Szkołę Prawa Amerykańskiego Uniwersytetów Jagiellońskiego i The Catholic University of America Columbus School of Law.

  Jako uczestniczka programu Europejskiego Kolegium Doktoranckiego ,,Transformacja systemowa i integracja gospodarcza w łączącej się Europie‘‘ i stypendystka Niemieckiej Fundacji Nauki, ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu, pod kierunkiem naukowym prof. dr Christiana Baldusa. Jej rozprawa doktorska w języku niemieckim, pod tytułem ,,Wola i zgoda w systemie ochrony uczestników badań klinicznych. Analiza dyrektywy 2001/20/WE, Biomedycznej Konwencji Praw Człowieka, jak również polskiego i niemieckiego prawa cywilnego i farmaceutycznego oraz alternatywna propozycja uregulowań prawnych w odniesieniu do projektu rozporządzenia o badaniach klinicznych leków z udziałem ludzi", ukazała się drukiem w roku 2015. Od czasu studiów doktoranckich dr Kamila Szutowska-Simon prowadzi na Uniwersytecie w Heidelbergu wykłady semestralne pt. „Wprowadzenie do prawa polskiego i polskiej terminologii prawniczej".

 • Znajomość języków

  Niemiecki, Angielski, Polski, Węgierski