Stopka

.

Odpowiedzialność za treść strony zgodnie z § 5 DDG (Niemiecka ustawa o usługach cyfrowych): TIGGES Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Forma prawna i rejestr:

TIGGES Rechtsanwälte Partnerschaft mbB jest spółką partnerską z ograniczoną odpowiedzialnością zawodową zgodnie z ustawą o spółkach partnerskich, wpisaną do rejestru przedsiębiorców (z numerem PR 1705) Sądu Rejonowego w Essen.

Partnerzy Zarządzający:

Dr. Georg Jaster
Klaus-Peter Langenkamp
Daniel Lüdemann
Michael Niermann
Marius Rosenberg
Georg Schmidt
Micaela Schork
Dr. Dominik Wagner

Siedziba główna:
Zollhof 8
40221 Düsseldorf

Siedziba w Berlinie:
Am Kupfergraben 4
10117 Berlin

Siedziba w Warszawie:
Warsaw Financial Center
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska

Siedziba w Katowicach:
ul. Wojewódzka 10/3. piętro
40-026 Katowice
Polska

Numer identyfikacyjny podatku od towarów i usług: DE 223515043

Uprawnienia zawodowe i właściwe organy nadzorcze:

Nasi adwokaci z biura w Düsseldorfie przynależą do Izby Adwokackiej w Düsseldorfie:

Rechtsanwaltskammer Düsseldorf
Freiligrathstraße 25
40479 Düsseldorf
Telefon: 0211 495020
Telefax: 0211 4950228
Internet: http://www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de/

Nasi adwokaci z biura w Berlinie przynależą do Izby Adwokackiej w Berlinie:

Rechtsanwaltskammer Berlin
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Littenstraße 9
10179 Berlin
Tel.-Nr.: 030 306931-0
E-Mail: info@rak-berlin.org

Dr Georg Jaster jest również uprawniony do wykonywania zawodu adwokata w Polsce. Niniejszy tytuł zawodowy został uzyskany w Polsce. Właściwym organem nadzorczym jest:

Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku
ul. Sienkiewicza 31
09-402 Płock
Polska
Telefon: +48 (0)24 2629702
Telefax: +48 (0)24 2688138
Internet: http://www.ora.wplocku.pl/

Dr Georg Jaster wykonuje zawód adwokata także w ramach jednoosobowej kancelarii w Polsce:

Adwokat Dr. Georg Jaster
ul. Wolności 14
13-200 Działdowo
Polska

Dr Kamila Szutowska-Simon jest również uprawniona do wykonywania zawodu adwokata w Polsce. Niniejszy tytuł zawodowy został uzyskany w Polsce. Właściwym organem nadzorczym jest:

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
ul. Batorego 17
31-135 Kraków
Polska
Telefon/Telefax: +48 (12) 633 57 63
E-Mail: ora@adwokatura.krakow.pl
Internet: http://adwokatura.krakow.pl/

Tomasz Baron, LL.M. jest uprawniona do wykonywania zawodu radcy prawnego w Polsce. Niniejszy tytuł zawodowy został uzyskany w Polsce. Właściwym organem nadzorczym jest:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach
ul. Kościuszki 223C
40-600 Katowice
Polska
Telefon: +48 (32) 354 00 42
E-Mail: biuro@oirp.katowice.pl
Internet: http://oirp.katowice.pl/

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu:

Ubezpieczenie to zawarte jest z ERGO Versicherung AG, Victoriaplatz 1, 40198 Düsseldorf. Obejmuje ono cały świat, o ile ubezpieczona działalność nie jest wykonywana za pośrednictwem kancelarii i biur poza granicami Niemiec. Wyjątek stanowi siedziba w Polsce, gdzie pkt 4.1 załącznika F 2009 nie ma zastosowania. Spółki partnerskie z ograniczoną odpowiedzialnością zawodową zobowiązane są na mocy Federalnej Ustawy o Adwokaturze do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej na minimalną kwotę ubezpieczenia w wysokości 2,5 mln euro z tytułu każdego zdarzenia.
Zgodnie z Federalną Ustawą o Adwokaturze, adwokaci zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu o minimalnej sumie ubezpieczenia wynoszącej 250 000 euro. Szczegóły wynikają z § 51 i § 51a BRAO. Doradcy podatkowi zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej na podstawie Regulaminu Doradcy Podatkowego (część 2 Ustawy o Doradcach Podatkowych).

Przepisy dotyczące wykonywania zawodu:

Adwokatów obowiązują normy dotyczące wykonywania zawodu ujęte w następujących źródłach:

  • Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
  • Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA)
  • Fachanwaltsordnung (FAO)
  • Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
  • Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Union (CCBE)

Szczegółowe regulacje dotyczące wykonywania zawodu adwokata można obejrzeć na stronie internetowej Federalnej Izby Adwokackiej (www.brak.de) w rubryce "Berufsrecht".

Doradcy podatkowi zobowiązani są przestrzegać następujących wytycznych zawodowych:

  • Steuerberatungsgesetz (StBerG)
  • Durchführungsverordnung (DVStB)
  • Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV)
  • Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer
  • Fachberaterordnung

Konflikt interesów:

Na mocy przepisów dotyczących wykonywania zawodu adwokata zabronione jest reprezentowanie sprzecznych interesów (§ 43a ust. 4 BRAO). Z tego względu przed przyjęciem zlecenia używane jest specjalne oprogramowania w celu sprawdzenia, czy nie występuje konflikt interesów.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów (jednocześnie ogólny obowiązek informacyjny zgodnie z § 36 VSBG): Za spory wynikające z konfliktu interesów odpowiada biuro pojednawcze adwokatów mieszczące się w Berlinie przy Rauchstraße 26, www.s-d-r.org. Kancelaria TIGGES Rechtsanwälte jest otwarta na udział w procedurach rozstrzygania sporów w adwokackich organach arbitrażowych.

Możliwe jest również prowadzenie mediacji w sporach pomiędzy adwokatami a ich klientami przez odpowiedni organ arbitrażowy lokalnej izby adwokackiej.

Dane kontaktowe Izby Adwokackiej w Düsseldorfie:

Freiligrathstraße 25
40479 Düsseldorf
Tel.: 0211 49502-0
E-Mail: info@rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de

Dane kontaktowe Izby Adwokackiej w Berlinie:

Littenstraße 9
10179 Berlin
Tel.-Nr.: 030 306931-0
E-Mail: info@rak-berlin.org

Zgodnie z JMStV bez ograniczeń wiekowych.