Innowacje & mobilność

.

Postępująca cyfryzacja cechuje się różnorodnością nowych technologii opartych na danych i ich innowacyjnym wykorzystaniem za pomocą inteligentnego oprogramowania. Rozwiązania te są główną siłą napędową postępu, takich jak chociażby sztuczna inteligencja, która znajduje swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Dotyczy to w szczególności obszaru mobilności, który w niedalekiej przyszłości będzie całkowicie elektryczny, zintegrowany i autonomiczny. 

Z powyższym rozwojem związane są liczne kwestie prawne o zróżnicowanym charakterze. Bezpieczne wdrożenie w praktyce rozwiązań przewidzianych w krajowych i unijnych ramach prawnych jest niezwykle istotne i zarazem konieczne. Kwestie problematyczne mogą dotyczyć np. przydziału praw autorskich do nowych projektów, ochrony własności intelektualnej, sporządzania umów o współpracy i poufności, jak również zagadnień dotyczących odpowiedzialności i gwarancji.  

W powyższym obszarze, mogącym być polem konfliktów stron, wspieramy z jednej strony przedsiębiorstwa posiadające ugruntowaną już pozycję i które w innowacyjny sposób rozwijają swoje modele biznesowe, a z drugiej również nowo powstałe firmy technologiczne i młode firm ze wszystkich znaczących sektorów takich jak telekomunikacja, energetyka, transport towarów i osób oraz biotechnologia. Naszym celem jest ułatwienie im skutecznie zaistnieć na rynku.

Możemy Państwu zaoferować nasze wsparcie w poniższym zakresie:

osoby kontaktowe

Klaus-Peter Langenkamp
langenkamp@tigges.legal
+49 211 8687 223

Micaela Schork, LL.M.
schork@tigges.legal
+49 211 8687 134

Patrick J. Kaatz 
kaatz@tigges.legal
+49 211 8687 165


Skontaktuj się z nami!

TIGGES Team Innovation