Zespół

Dr. Dominik Wagner, LL.M., EMBA

 • Prawo spółek handlowych / M&A
 • Prawo transportowe i logistyka
 • Nieruchomości & najem komercyjny
 • Compliance
 • Polish Desk
 • Transport kolejowy

wagner@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-125
F: +49 211 8687-200

Dr. Dominik Wagner, LL.M., EMBA

 • Prawo spółek handlowych / M&A
 • Prawo transportowe i logistyka
 • Nieruchomości & najem komercyjny
 • Compliance
 • Polish Desk
 • Transport kolejowy

Główna dziedzina działalności doradczej

Adwokat Dr. Dominik Wagner, LL.M. jest senior partnerem w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte i specjalizuje się w kluczowych zagadnieniach międzynarodowego prawa gospodarczego. Z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym wspiera niemieckie, polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu złożonych kwestii prawnych związanych z zakładaniem spółek, ekspansją zagraniczną, transgraniczną działalnością handlową, różnych konstelacji projektów biznesowych, strukturyzacji korporacyjnych, kwestii nieruchomościowych oraz przy transakcjach M&A.

Jako certyfikowany specjalista w zakresie prawa handlowego i prawa spółek, jak również międzynarodowego prawa gospodarczego, Dr. Wagner posiada dogłębną wiedzę na temat prawa umów, prawa handlowego, prawa spółek i prawa nieruchomości. Jego wszechstronna wiedza w tych dziedzinach sprawia, że jest on poszukiwanym doradcą dla klientów korporacyjnych zarówno z rynku krajowego, jak i międzynarodowego.

Szczególną uwagę poświęca polsko-niemieckim stosunkom gospodarczym. Jako osoba posługująca się językiem niemieckim i polskim doradza średnim i dużym przedsiębiorstwom po obu stronach Odry w zakresie transgranicznej działalności handlowej oraz inwestycji w danym kraju sąsiednim. Jako prawnik zagraniczny przy Izbie Adwokackiej w Katowicach i członek zarządu AHK Polska w Warszawie, Dr. Wagner jest głęboko związany z polsko-niemieckimi relacjami gospodarczymi i posiada dogłębną wiedzę na temat polskiego systemu prawnego.

Obecnie Dr. Wagner dąży do uzyskania tytułu Executive Master of Business Administration (EMBA) na renomowanej Akademii Leona Kozmińskiego w Warszawie, aby jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę ekonomiczną i zapewnić swoim klientom najlepszą możliwą obsługę. Ze swoją solidną ekspertyzą i doświadczeniem, Dr. Wagner jest gotów prowadzić Państwa firmę przez skomplikowane aspekty prawa gospodarczego i pomóc osiągnąć Państwa cele biznesowe.

 • Pozostałe dziedziny działalności

  Dr. Wagner od kilku lat jest Prezydentem komisji International Business Law Commission mię-dzynarodowego stowarzyszenia prawników AIJA. Pełnił również funkcję Prezydenta Interna-tional Commercial Law Alliance (ICLA). Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Sądu Kole-żeńskiego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) w Warszawie oraz Przewodniczącego Komisji ds. MŚP i Przedsiębiorstw Rodzinnych przy Regionalnej Izbie Gospodarczej RIG w Katowicach.

  Ponadto posiada tytuł Approved Compliance Officer i zajmuje się doradztwem w zakresie compliance dla średnich przedsiębiorstw, zapewniając wsparcie w zakresie opracowywania i wdrażania elementów compliance oraz całych systemów zarządzania zgodnością.

  Dr. Wagner jest także Prezesem Zarządu stowarzyszenia Made in Dialog – Freundeskreis des Polnischen Instituts Düsseldorf e.V. (Towarzystwo Przyjaciół Instytutu Polskiego w Düsseldor-fie).

   

 • Życiorys

  Adwokat Dr. Wagner uzyskał tytuł zawodowy na początku 2010 roku. Do TIGGES Rechtsan-wälte dołączył we wrześniu 2013 roku. Przez wiele wcześniejszych lat pracował zarówno w Düsseldorfie, jak i w Warszawie w międzynarodowej kancelarii gospodarczej zajmując się prawem upadłościowym, prawem przedsiębiorstw i spółek oraz polsko-niemieckim obrotem gospodarczym. Specjalizacje adwokackie w dziedzinie prawa handlowego i prawa spółek uzy-skał w 2014 roku, a w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego w 2015 roku. Wcześniej, bo w 2011 roku pan Dr. Wagner napisał i obronił pracę doktorską z polskiego pra-wa fundacji u Prof. Dr. Karlheinza Muschelera. W 2009 roku został absolwentem studiów po-dyplomowych Polskiego i Międzynarodowego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiel-lońskim (Masters of Laws, LL.M). Podczas odbywania aplikacji adwokackiej Pan Dr. Wagner pozyskiwał praktykę zawodową w kilku miejscach pracy, między innymi w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Pan Dr. Wagner jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Zagłębia Ruhry w Bochum (2002-2007), a także Szkoły Prawa Pol-skiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2005). Obecnie bierze udział w programie Executive Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 • Znajomość języków

  Niemiecki, Angielski, Polski