Zespół

Gisela Hebrant, LL.M.

 • Prawo transportowe i logistyka
 • Nieruchomości & najem komercyjny
 • Polish Desk
 • Prawo administracyjne
 • Transport kolejowy

hebrant@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-185
F: +49 211 8687-100

Gisela Hebrant, LL.M.

 • Prawo transportowe i logistyka
 • Nieruchomości & najem komercyjny
 • Polish Desk
 • Prawo administracyjne
 • Transport kolejowy

Główna dziedzina działalności doradczej

Gisela Hebrant jest członkiem międzynarodowego zespołu w TIGGES. Doradza przede wszystkim niemieckim i zagranicznym przedsiębiorstwom w zakresie prawa handlowego, a w szczególności prawa administracyjnego. Posiada doświadczenie w zakresie prawa transportu publicznego, w szczególności prawa kolejowego, w tym regulacji transportu kolejowego, ale także prawa transportu drogowego towarów. Regularnie doradza klientom w kwestiach związanych z uzyskaniem uprawnień, licencji, zezwoleń i certyfikatów bezpieczeństwa.

Oferuje swoje wsparcie w sporach dotyczących warunków korzystania z infrastruktury i opłat oraz zarządzeń urzędowych, najlepiej już na etapie postępowania wyjaśniającego. Jest również osobą kontaktową w przypadku pytań dotyczących kwestii środowiskowych, takich jak obowiązki związane z prawem opakowaniowym i odpadowym. Przed inwestowaniem w grunty analizuje obowiązujące przepisy dotyczące zabudowy, przegląda pozwolenia na budowę lub zawiadomienia o odrzuceniu projektu oraz pomaga w zawieraniu umów urbanistycznych. We wszystkich wyżej wymienionych obszarach analizuje również zawiadomienia o wysokości opłat, składek i innych należności.

Gisela Hebrant posługuje się na wysokim poziomie kilkoma językami, oprócz prawa niemieckiego studiowała również prawo polskie i jest polskim prawnikiem (Magister Prawa i Administracji).

Gisela Hebrant ukończyła część teoretyczną szkolenia na prawnika specjalistę w dziedzinie prawa administracyjnego.

 • Pozostałe dziedziny działalności

  Gisela Hebrant jest ponadto niezwykle aktywna na polu działalności międzynarodowej pozaprawniczej, nieograniczając się jednak tylko działań o charakterze lokalnym. W związku z trzyletnim angażem w ramach projektu współpracy na rzecz rozwoju na Madagaskarze Pani Gisela Hebrant podejmuje szereg czynności związanych bezpośrednio z tymże państwem, takich jak m. in. prowadzenie wykładów o Madagaskarze, czy udzielanie wsparcia organizacjom i stowarzyszeniom niosącym pomoc humanitarną na Madagaskarze. Pani Gisela Hebrant angażuje się również we wszelakie projekty i działalność w ramach organizacji związanych z Polską i Szwecją.

 • Życiorys

  Gisela Hebrant wychowała się w Sztokholmie. Studiowała zarówno w Niemczech, jak i w Polsce oraz ukończyła niemieckie i polskie studia prawnicze. Z końcem roku 2006 uzyskała tytuł niemieckiego adwokata (Rechtsanwältin). Lata 2013-2016 Pani Gisela Hebrant spędziła na Madagaskarze. W trakcie swojego pobytu na wyspie uczestniczyła jako wolontariusz w licznych projektach, w szczególności w sektorze szkolnictwa, a także pełnia funkcję reprezentanta fundacji Senior Experten Service z siedzibą w Bonn.

 • Znajomość języków

  Niemiecki, Angielski, Francuski, Polski, Szwedzki, Malagasy