Zespół

Klaus-Peter Langenkamp

 • Prawo transportowe i logistyka
 • Prawo celne
 • Transport kolejowy
 • Polish Desk
 • French Desk

langenkamp@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-223
F: +49 211 8687-160

Klaus-Peter Langenkamp

 • Prawo transportowe i logistyka
 • Prawo celne
 • Transport kolejowy
 • Polish Desk
 • French Desk

Główna dziedzina działalności doradczej

Pan Rechtsanwalt (adwokat prawa niemieckiego) Klaus-Peter Langenkamp posiada specjalizację w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego oraz prawa transportowego i spedycji. Jest partnerem-seniorem spółki adwokackiej i od początku swojej działalności zajmuje się sprawami z zakresu międzynarodowego obrotu prawnego. Klaus-Peter Langenkamp jest doradcą niemieckich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie prawa handlowego, dystrybucyjnego, obrotu nieruchomościami, logistyki, prawa celnego i transportu. Szczególna specjalizacja pana Langenkamp dotyczy prawa transportu kolejowego w kontekście polsko-niemieckich stosunków handlowych.

 • Pozostałe dziedziny działalności

  Pan Langenkamp prowadzi od lat regularnie szkolenia na tematy z zakresu zaopatrzenia w towar, handlu, logistyki i transportu kolejowego, np na zlecenie BME Akademie. Ponadto publikuje newslettera pod tytułem „Praxiswissen Transportrecht" (Praktyczna wiedza w prawie transportowym), w którym to przedstawiane jest aktualne orzecznictwo i rozwój prawa w tej dziedzinie. Każdy z zainteresowanych może langenkamp@tigges.legal zamówić przesyłanie newslettera.

  Klaus-Peter Langenkamp jest Trenerem Incoterms® 2020 akredytowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) od października 2020 roku.

  Pan Langenkamp jest członkiem związku handlu zagranicznego w Nadrenii Północnej-Westfalii (Außenhandelsverband NRW), w niemieckim zrzeszeniu prawa transportowego (Deutsche Gesellschaft für Transportrecht) oraz w stowarzyszeniu fundacyjnym instytutu naukowego niemieckiego i międzynarodowego prawa transportu kolejowego (Förderverein Forschungsstelle für deutsches und internationales Eisenbahnrecht). Jest on także docentem w dziedzinie prawa gospodarczego i międzynarodowego w dziale zarządzanie logistyką w europejskiej szkole w Brühl a także wykładowcą w Hagen Law School w dziedzinie prawa celnego.

  Od kilku lat Pan Langenkamp jest arbitrem Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.

 • Życiorys

  Pan Rechtsanwalt (adwokat prawa niemieckiego) Klaus-Peter Langenkamp posiada specjalizację w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego oraz prawa transportowego i spedycji. Jest partnerem-seniorem spółki adwokackiej i od początku swojej działalności zajmuje się sprawami z zakresu międzynarodowego obrotu prawnego. Klaus-Peter Langenkamp jest doradcą niemieckich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie prawa handlowego, dystrybucyjnego, obrotu nieruchomościami, logistyki, prawa celnego i transportu. Szczególna specjalizacja pana Langenkamp dotyczy prawa transportu kolejowego w kontekście polsko-niemieckich stosunków handlowych.

 • Znajomość języków

  Niemiecki, Angielski, Francuski, Polski