Zespół

Dr. Kinga Heerstraßen

 • Prawo spadkowe i fundacyjne
 • Polish Desk

heerstrassen@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-195
F: +49 211 8687-100

Dr. Kinga Heerstraßen

 • Prawo spadkowe i fundacyjne
 • Polish Desk

Główna dziedzina działalności doradczej

Dr. Kinga Heerstraßen udziela porad prawnych i zajmuje się sprawami z zakresu niemiecko-polskiego obrotu prawnego. Jest doradcą zarówno osób fizycznych jak i polskich i niemieckich przedsiębiorstw we wszystkich kwestiach prawnych.

Jedną z głównych dziedzin działalności Pani Dr. Heerstraßen jest prawo spadkowe. Należą do tego kwestie dziedziczenia, ich regulacja w testamentach oraz umowach o dziedziczeniu jak również w ramach świadczeń otrzymywanych za życia spadkobiercy. W tym zakresie reprezentuje ona klientów przed i poza sądami w celu uregulowania spraw związanych ze spadkiem oraz dochodzenia z tym związanych roszczeń. Pani Dr. Heerstraßen zajmuje się przede wszystkim zagranicznymi sprawami spadkowymi, związanymi z polskim i niemieckim obszarem prawnym. W tym kontekście istotną dziedziną obsługi prawnej świadczonej przez panią Dr. Heerstraßen są sprawy dotyczące ustalenia pochodzenia dziecka.

 • Życiorys

  Dr. Heerstraßen urodziła się i wychowała w Krakowie, gdzie zdała maturę. W roku 1991 wyjechała do Republiki Federalnej Niemiec. Tu po ukończeniu trzyletniego przygotowania zawodowego na asystenta adwokata, pracowała w międzynarodowej kancelarii. Studia prawnicze ukończyła na uniwersytecie Heinrich-Heine w Düsseldorfie (1998 do 2002 r.). Po pierwszym państwowym egzaminie prawniczym (2003 r.) odbyła praktykę w kancelarii adwokackiej w Coral Gabels w USA. W ramach aplikacji przy sądzie krajowym (Landgericht) w Düsseldorfie odbyła staż adwokacki w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte, gdzie po ukończeniu aplikacji i po drugim państwowym egzaminem prawniczym od października 2007 r. pracuje jako adwokat.

  Dr. Heerstraßen uzyskała tytuł doktora za pracę na temat „Gewährleistung im deutschen und polnischen Kaufrecht" (Rękojmia za wady w polskim i niemieckim prawie kupna i sprzedaży).

  Dr. Heerstraßen jest ponadto tłumaczem języka polskiego i niemieckiego oraz posiada upoważnienie wyższego sądu krajowego (Oberlandesgericht) w Düsseldorfie do poświadczania prawidłowości i zupełności tego typu tłumaczeń.

 • Znajomość języków

  Niemiecki, Angielski, Polski