Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich AHK Polska powołało Dr. Dominika Wagnera, LL.M. do Zarządu oraz Tomasza Barona, LL.M. jako sędziego Sądu Koleżeńskiego

.

Z wielką przyjemnością informujemy o wyborze Dr. Dominika Wagnera, LL.M. - partnera w naszej kancelarii - do Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, jak również o wyborze Tomasza Barona, LL.M. - radcy prawnego z naszej kancelarii - na sędziego Sądu Koleżeńskiego przy AHK Polska.

W piątek, 2 czerwca 2023 r., Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich AHK Polska w Warszawie wybrało nowy Zarząd. Jesteśmy dumni, że nowym członkiem Zarządu Izby został Dominik Wagner, LL.M. Wniesie on do Zarządu swoje bogate doświadczenie i wiedzę specjalistyczną oraz będzie podejmował starania mające na celu dalsze wzmocnienie stosunków gospodarczych między Polską a Niemcami.

Jednocześnie Tomasz Baron, LL.M., kolejny kluczowy członek naszego zespołu Polish Desk oraz radca prawny w katowickim biurze naszej kancelarii, objął stanowisko sędziego w Sądzie Koleżeńskim działającym przy AHK Polska. Organ ten ma za zadanie podejmowanie uczciwych i sprawiedliwych decyzji w ewentualnych sporach powstałych w związku z działaniem Izby. Jesteśmy przekonani, że Tomasz Baron, LL.M. będzie wykonywał swoje z zachowaniem najwyższej staranności i profesjonalizmu.

Powołania Dominika i Tomasza są świadectwem ich niezwykłej pracy i zaangażowania w polsko-niemiecką współpracę.

Funkcje Członka Zarządu AHK Polska i sędziego Sądu Koleżeńskiego przy AHK Polska są pełnione nieodpłatnie. Dziękujemy Dr. Dominikowi Wagnerowi, LL.M. i Tomaszowi Baronowi, LL.M. za ich gotowość do wniesienia tego ważnego wkładu w umacnianie dwustronnych polsko-niemieckich stosunków gospodarczych.