SEKTOR ROZWIJAJĄCYCH SIĘ TECHNOLOGII MEDYCZNYCH - POLSKA MEDAPP S.A. INWESTUJE W NRW I ZAKŁADA W DÜSSELDORFIE PRZY WSPARCIU KANCELRAII TIGGES NIEMIECKĄ SPÓŁKĘ-CÓRKĘ

.

Innowacyjna polska spółka MedApp S.A. z Krakowa działająca w sektorze medycznym założyła na początku marca spółkę-córkę MedApp Germany GmbH, która ma być aktywna w regionie DACH. Spółka ta oferuje rozwiązania SaMD (Software as a Medical Device) i jest notowana na giełdach w Warszawie i we Frankfurcie. Została ona założona w Düsseldorfie przy wsparciu Agencji Handlu i Inwestycji Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW.Global Business).

Cieszymy się, że partner kancelarii TIGGES Dr. Dominik Wagner, LL.M. uczestniczył w procesie założenia spółki. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za doskonałą współpracę i życzymy wielu sukcesów.