.

Jan V. Sabin, LL.M.

Jan V. Sabin

sabin(at)tigges.legal
Ruhrallee 74
45138 Essen
Tel.: 0201 616984 18
Fax: 0211 616984 19
V-Card

Główne dziedziny działalności doradczej

Jan V. Sabin, LL.M. jest adwokatem w kancelarii. Swiadczy pomoc prawną w zakresie prawa o fundacjach, prawa spadkowego oraz prawa spółek. Opiniuje zapytania dotyczące kwestii następstwa prawnego w prawie spadkowym oraz następstwa majątkowego. Pan Sabin specjalizuje się ponadto w obrębie prawa o fundacjach i w tym przypadku jego doradztwo obejmuje m. in. kwestie związane z zakładaniem fundacji oraz zagadnienia z dziedziny prawa podatkowego w zakresie użyteczności publicznej fundacji. Znaczące osiągnięcia w trakcie przebiegu jego dotychczasowej kariery zawodowej związane są z kompleksową pomocą prawną w temacie zapytań o sprawy prawno-majątkowe dotyczące formy organizacji typu Family Office, która to forma w szczególności wybierana jest przez przedsiębiorców i osoby prywatne. Do grona jego klientów należą osoby prywatne, lekarze, przedsiębiorstwa średniej wielkości oraz fundacje.

Inne zakresy działalności

Obok wyżej wymienionych zakresów specjalizacji pan Sabin świadczy doradztwo na rzecz lekarzy m. in. w kwestiach dotyczących konstruowania umów, współpracy lekarskiej oraz inkasa.

Oprócz działalności adwokackiej jest docentem w wyższej szkole zawodowej do spraw ekonomii i zarządzania (FOM) w dziedzinie prawa cywilnego i prawa w obszarze ochrony zdrowia.

Życiorys

Jan V. Sabin odbył studia nauk prawnych w Marburgu i Bochum. Po złożeniu pierwszego państwowego egzaminu prawnego ukończył studia podyplomowe w dziedzinie prawa gospodarczego i podatkowego (Magister Legum, LL.M.). Podczas odbywania aplikacji adwokackiej m.in. przez okres 3 miesięcy świadczył pracę w dziale prawnym jednego z amerykańskich przedsiębiorstw w Filadelfii, USA. Po złożeniu drugiego państwowego egzaminu prawnego rozpoczął pracę jako stażysta w jednym z prywatnych banków w Essen, gdzie oprócz świadczenia doradztwa w obrębie tematyki związanej z fundacjami i następstwem majątkowym zainicjował strukturę Family Office. Od 2008 r. Jan V. Sabin posiada uprawnienia adwokata i zajmuje się doradztwem prawnym w wyżej wymienionych zakresach na rzecz klientów. W 2011 r. ukończył pomyślnie część teoretyczną szkolenia w celu uzyskania tytułu adwokata specjalisty w dziedzinie prawa handlowego i prawa spółek. Od 2012 r. świadczy pracę dla Kancelarii TIGGES Rechtsanwälte.

Znajomość języków

niemiecki, angielski.

xxnoxx_zaehler