Zespół

Dr. Guido Holler

holler@h-w.taxDr. Guido Holler

Główna dziedzina działalności doradczej

Dr. Guido Holler jest partnerem-seniorem w spółce TIGGES Rechtsanwälte i kieruje jako adwokat-specjalista w prawie spadkowym i podatkowym działem prawa podatkowego spółki, do którego należy 5 pracowników (adwokaci, adwokaci-specjaliści w prawie podatkowym i doradcy podatkowi).

Dr. Holler jest doradcą przedsiębiorstw przeważnie średniej wielkości oraz osób prywatnych, przede wszystkim w dziedzinie prawa spadkowego i podatkowego. Do głównych dziedzin prowadzonej przez niego działalności należy doradztwo w sprawach planowania następstwa spadkowego. Do tego należy planowanie następstwa majątkowego i spadkowego, sporządzanie testamentów i umów o darowiznę, a także pełnienie roli wykonawcy testamentu.

  • Pozostałe dziedziny działalności

    Dr. Holler organizuje co miesiąc w ramach kierowania grupą roboczą „prawo spadkowe" w niemieckim związku adwokackim (Deutscher Anwaltverein) dla rejonu Wyższego krajowego Sądu (OLG) w Düsseldorfie tzw. „Jour fixe" prawa spadkowego i spadkowo-podatkowego dla wszystkich zainteresowanych tematyką. Ponadto jest on doradcą i reprezentantem swoich klientów w dziedzinie prawa celnego. Do jego kompetencji należy doradztwo podczas kontroli przedsiębiorstw dokonywanych przez urzędy finansowe, w sporach dotyczących ustalania taryf i działań anty-dumpingowych, a także udział w postępowaniach odwoławczych i przed sądem finansowym aż po reprezentację w postępowaniach karnych i w sprawach zagrożonych grzywną.

    Obok działalności doradczej Dr. Holler jest wykładowcą dla związku doradców podatkowych Düsseldorf (Steuerverband Düsseldorf) w dziedzinie prawa spadkowo-podatkowego oraz prawa postępowania sądowego. Poza tym pracuje on dla wiodących banków prywatnych jako pełnomocnik ich klientów oraz prelegent. Jest on także wykładowcą w Hagen Law School i zajmuje się działem prawa celnego w ramach szkolenia adwokatów-specjalistów w prawie spedycyjnym i transportowym.

  • Życiorys

    Dr. Holler pracuje od 1992 roku w spółce TIGGES Rechtsanwälte. Wcześniej pracował w dziale podatkowym KPMG w Düsseldorfie. Studiował prawo na uniwersytecie w Heidelbergu. Aplikację odbył w Konstancji. Na tamtejszym uniwersytecie uzyskał tytuł doktora za pracę na temat zmiany metody wykazywania zysku w prawie o podatku dochodowym („Wechsel der Gewinnermittlungsart im Einkommensteuerrecht"). W ramach aplikacji Pan Dr. Holler pracował w Londynie w działającej na arenie międzynarodowej spółce konsultingowej BDO Hamlyn.

  • Znajomość języków