Zespół

Rita d‘Avis

davis@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-117
F: +49 211 8687-200

Rita d‘Avis

Główna dziedzina działalności doradczej

Rita d'Avis jest "Of counsel" w spółce TIGGES. Od wielu lat jest ona doradcą przedsiębiorstw działających w Niemczech i za granicą. Szczególne znaczenie w jej praktyce prawniczej odgrywa prawo dystrybucji oraz doradztwo i rozwiązania dla systemów franczyzy. Bieżąca działalność Rity d'Avis obejmuje prawo o znakach towarowych, prawo dotyczące zasad konkurencji oraz prawo własności intelektualnej i prawo handlowe.

  • Pozostałe dziedziny działalności

    Ponadto Rita d'Avis jest członkiem, a równocześnie ekspertem niemieckiego związku franczyzy (DFV) i działa aktywnie w rozwoju franszyzy. Od 1988 r. jest wykładowcą w akademii komunikacji i marketingu Düsseldorf Akademie für Marketing-Kommunikation e.V. (DAMK) w zakresie prawa dotyczącego zasad konkurencji, jak również jej członkiem zarządu i skarbnikiem. Poza tym jest ona członkiem niemieckiego stowarzyszenia adwokatów (Deutscher Anwalt Verein), zajmującego się ustawodawstwem dla sądownictwa.

  • Życiorys

    Rita d'Avis pracuje od 1999 r. w spółce TIGGES Rechtsanwälte. Wcześniej prowadziła własną kancelarię specjalizującą się w prawie gospodarczym. Studiowała prawo na uniwersytecie w Kolonii. W ramach aplikacji pracowała dla Moulton, Dawes, Ratfield, Law Office w Los Angeles. Uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata posiada od 1987 r.

  • Znajomość języków

    Niemiecki, Angielski