Zespół

Gönül Özdemir

oezdemir@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-120
F: +49 211 8687-235

Gönül Özdemir

Główna dziedzina działalności doradczej

Gönül Özdemir współpracowała z licznymi izbami przemysłowo-handlowymi i była prelegentem niemieckiego i tureckiego prawa spółek i prawa podatkowego. Ponadto jest ona członkiem w niemiecko-tureckim związku prawników i towarzyszyła niemieckim przedsiębiorstwom w ich pierwszych krokach w Turcji. Przy tym nawiązała bliską i regularną współpracę z adwokatami w Turcji.

  • Pozostałe dziedziny działalności

    Gönül Özdemir współpracowała z licznymi izbami przemysłowo-handlowymi i była prelegentem niemieckiego i tureckiego prawa spółek i prawa podatkowego. Ponadto jest ona członkiem w niemiecko-tureckim związku prawników i towarzyszyła niemieckim przedsiębiorstwom w ich pierwszych krokach w Turcji. Przy tym nawiązała bliską i regularną współpracę z adwokatami w Turcji.

  • Życiorys

    Gönül Özdemir jest uprawniona do wykonywania zawodu adwokata od 1999 r., od 2006 roku uprawniona jest do reprezentacji przed wyższym sądem krajowym w Dusseldorfie, a od 2005 r. roku nosi tytuł doradcy podatkowego. Swoją działalność rozpoczęła w kancelarii w Celle zajmującej się prawem ogólnym cywilnym i upadłościowym, po czym pracowała od 2001 r. do marca 2006 r. w dziale podatkowym KPMG DTG w Düsseldorfie, skąd przeszła do spółki TIGGES Rechtsanwälte. Gönül Özdemir studiowała prawo na uniwersytecie w Münster. Staże w ramach aplikacji spędziła między innymi w kancelarii adwokackiej w Izmir, w Turcji.

  • Znajomość języków

    Niemiecki, Angielski, Turecki