.

Partner w Kancelarii TIGGES Dr. Dominik Wagner został wybrany na sędziego Sądu Koleżeńskiego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Warschau, 19.04.2017 – Partner w Kancelarii TIGGES Dr. Dominik Wagner został wybrany przez Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich w dniu 19.04.2017 r. na sędziego Sądu Koleżeńskiego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym i jest utworzony dla rozstrzygania sporów związanych z działalnością izby oraz wynikających z członkostwa w izbie..

xxnoxx_zaehler