.

Możliwości kariery

Jesteśmy młodym, pełnym zaangażowania zespołem adwokatów/radców prawnych czerpiących radość z codziennej pracy oraz ceniących koleżeńską i pełną zaufania współpracę.

Naszymi Klientami są krajowe jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Do głównych dziedzin prawnych naszej działalności należą prawo podatkowe i spadkowe, prawo spółek handlowych, prawo transportowe, prawo konkurencji, prawo dystrybucji oraz prawo pracy. Duża część powierzanych nam przez naszych Klientów spraw posiada aspekt międzynarodowy, przy czym w szczególności uczestniczymy w sprawach z zakresu polsko-niemieckiego obrotu prawnego. Z uwagi na stały wzrost popytu na oferowane przez nas usługi pomocy prawnej liczba pracujących w naszej Kancelarii adwokatów/radców prawnych znacznie się w ostatnich latach powiększyła.

Chcemy się rozwijać, lecz nie za wszelką cenę. Z tego względu kładziemy nacisk na to, aby rozwój naszej Kancelarii odbywał się w atmosferze charakteryzującej się

  • przyjemnością z codziennej pracy
  • płaską hierarchią zawodową
  • pełną zaufania pracą zespołową oraz
  • wysokimi wymaganiami co do jakości świadczonych przez nas usług pomocy prawnej.

Poszukujemy aplikantów!

Chciałabyś/Chciałbyś uczestniczyć w pracy nad interesującymi sprawami, otrzymywać ambitne zadania oraz poznać klimat, codzienną pracę oraz możliwości kariery w średniej wielkości kancelarii przywiązującej szczególną wagę do koleżeńskości i zaufania?

Do zasad obowiązujących w naszej Kancelarii należy od zawsze zasada, zgodnie z którą staramy się dobierać do naszego zespołu adwokatów/radców prawnych prawników z kręgu osób, które odbyły u nas szkolenie. Z tego względu w każdym czasie przyjmujemy podania od aplikantów.

Będąc aplikantką/aplikantem w naszej Kancelarii będziesz wspierać nas w opracowywaniu zagadnień z zakresu prawa gospodarczego i prawa umów oraz w sporządzaniu korespondencji przedsądowej i sądowej. W ramach powyżej określonych gałęzi prawnych będziemy odpowiednio dostosowywać proces Twojego kształcenia uwzględniając Twoje zainteresowania i umiejętności.

Jeśli wyróżniasz się wysokim poziomem samodzielności w wykonywaniu zadań i zrozumieniem w zakresie spraw gospodarczych oraz władasz biegle językiem obcym – pasujesz do nas idealnie.

Nasze oczekiwania w stosunku do nas samych, jak i wobec Ciebie są duże. Jesteśmy gotowi w pełni zaangażować się w proces Twojego kształcenia. Jeśli jesteś podobnego zdania, powinniśmy się poznać.

Aplikantów do naszej Kancelarii poszukujemy zarówno w ramach stacji aplikacyjnej, a także w ramach działalności poza aplikacją, jeśli są oni zainteresowani poznaniem praktyki prawniczej przez dłuższy okres czasu.

Osoba do kontaktu
Dr. Georg Jaster

 .

xxnoxx_zaehler