.

Teaserbild

Transport szynowy

Osoba kontaktowa

Klaus-Peter-Langenkamp | langenkamp(at)tigges.legal | 0211 8687-223

Dr. Georg Jaster | jaster(at)tigges.legal | 0211 8687-145

Marius Rosenberg | rosenberg(at)tigges.legal | 0211 8687-220

Gisela Hebrant, LL.M. | hebrant(at)tigges.legal | 0211 8687-185

Dr. Jan Hermeling | hermeling(at)tigges.legal | 0211 8687-138

Transport szynowy odgrywa istotną rolę dla mobilności i logistyki. Wiele przedsiębiorstw poszukuje możliwości szerszego wykorzystania tego środka transportu w swych rozwiązaniach logistycznych. Również w przewozie osób transport szynowy zyskuje na znaczeniu.

Nasz zespół do spraw transportu szynowego doradza znanym, zorganizowanym na działalność na rynku światowym przedsiębiorcom, we wszelkich istotnych zagadnieniach prawnych takich jak chociażby redagowanie umów, pozyskiwanie finansowania, dochodzenie odszkodowań, prowadzenie sporów, transport, czy korzystanie z pracowników tymczasowych. Usługi związane ze specyficznymi dla przemysłu kolejowego zagadnieniami dotyczącymi zamówień publicznych, działalności regulowanej czy nadzoru świadczone są przez nas na najwyższym poziomie.

Członkowie naszego zespołu posiadają specjalistyczną i kompleksową wiedzę prawniczą połączoną ze zrozumieniem dla specyfiki transportu szynowego i jego podstaw technicznych. Kierownik naszego zespołu Klaus-Peter Langenkamp – adwokat-specjalista z zakresu prawa transportowego i spedycyjnego – pracuje w tej branży od ponad 20 lat oraz aktywnie uczestniczy w procesie prywatyzacji transportu szynowego zarówno w Niemczech, jak i w Europie. Nasz zespół opracowuje kompetentne koncepcje i strategie, których celem jest umożliwienie naszym Klientom osiągnięcie sukcesu gospodarczego.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności następujące obszary i zagadnienia:

  • sporządzanie umów
  • dochodzenie odszkodowań
  • zatrudnianie pracowników tymczasowych
  • finansowanie
  • działalność regulowana, zamówienia publiczne
  • uzyskiwanie zezwoleń
  • prowadzenie sporów

 

 Główne dziedziny działalności

.

xxnoxx_zaehler