• Teaserbild
.

Transport i logistyka

Osoba kontaktowa:

Klaus-Peter Langenkamp| langenkamp(at)tigges.legal | 0211 8687-223

Dr. Georg Jaster| jaster(at)tigges.legal | 0211 8687-145

Marius Rosenberg| rosenberg(at)tigges.legal | 0211 8687-220

Dr. Dominik Wagner, LL.M.| wagner(at)tigges.legal | 0211 8687-125

Gisela Hebrant, LL.M.| hebrant(at)tigges.legal | 0211 8687-185

Dr. Jan Hermeling | hermeling(at)tigges.legal | 0211 8687-138

Transport transgraniczny wymaga nie tylko wyboru właściwego środka transportu I zleceniobiorcy, ale przede wszystkim porady prawnej specjalisty z doświadczeniem w międzynarodowym prawie transportowym. Przedsiębiorstwa planują szczegółowo transgraniczny przepływ towarów. Dlatego coraz ważniejsze jest, aby wykryć ryzyko związane z transportem i logistyką oraz dostosować do tego odpowiednio stosunki umowne.

TIGGES Rechtsanwälte są doradcami przedsiębiorstw oferujących usługi logistyczne i transportowe, mające siedzibę w kraju i zagranicą we wszystkich sprawach związanych z prawem transportowym. Dotyczy to transportu kolejowego, drogowego oraz lotniczego, a także transportu łączącego kilka różnych środków transportu. Ponadto dysponujemy specjalną wiedzą (know-how) w dziedzinie prawa kolejowego i lotniczego. Reprezentujemy renomowane, działające na arenie światowej przedsiębiorstwa, dla których organizujemy wszystkie sprawy, łącznie z uzyskiwaniem odpowiednich zezwoleń.

Ponadto reprezentujemy osoby wysyłające towary w sporach z firmami transportowymi, np. w przypadkach uszkodzenia lub zagubienia towaru transportowanego. Reprezentujemy zarówno wysyłających jak też firmy ubezpieczające w procesach przed krajowymi oraz zagranicznymi sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Nasz zespół zajmuje się również zagadnieniami z dziedziny transportu towarów niebezpiecznych oraz związanym z transportem prawem celnym, odprawą celną oraz magazynowaniem towarów.

 .

xxnoxx_zaehler