• Teaserbild
.

Prawo karne skarbowe & czynny żal

Osoba kontaktowa

Dr. Guido Holler| holler(at)tigges.legal | 0211 8687-155

Georg Schmidt| schmidt(at)tigges.legal | 0211 8687-175

Matthias Klagge, LL.M.| klagge(at)tigges.legal | 0211 8687-134

 

Delikty skarbowe już od wielu lat nie są uważane za drobne przewinienia. W szczególności w czasach, gdy w kasie publicznej brakuje środków, państwo poświęca wiele energii i trudu na ściganie osób uchylających się od obowiązku zapłaty podatku. Przeszukania czy wątpliwe i kwestionowane nabycie informacji podatkowych w Szwajcarii stanowią dowód na kreatywność organów podatkowych. Jednocześnie ustawodawca stale podwyższa wysokość obciążeń podatkowych nałożonych na obywateli. Z tego względu wiele osób próbuje unikać podatków, przy czym ich działania nierzadko stanowią przekroczenie legalnych granic postępowania. W przypadku wykrycia, pojawienia się groźby wykrycia lub zaistnienia konieczności zalegalizowania działania, konieczna okaże się pomoc prawnika.

Nasz zespół posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie zarówno w prawie podatkowym, jak i w prawie karnym skarbowym. Tym samym w sposób rozsądny i wyważony łączymy obie materie, a naszym Klientom oferujemy kompetentną reprezentację przed wszystkimi organami administracji finansowej, prokuraturą lub sądami.

Z uwagi na wzmożoną aktywność organów podatkowych w zakresie ścigania deliktów skarbowych – nie tylko poprzez wymianę informacji ze Szwajcarią lub Liechtensteinem, ale również w na przykład sytuacjach, w których powinno się zwolnić spadkobierców od uporczywych obciążeń związanych z nieopodatkowaniem składników majątkowych wchodzących do spadku – pojawiają się pytania dotyczące instytucji czynnego żalu. Z zagadnieniem tym związane są rygorystyczne wymagania ustawowe, które stale ulegają zmianom dokonywanym przez ustawodawcę, jak i orzecznictwo sądowe. Aby móc skutecznie zastosować instrument prawny czynnego żalu konieczne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy prawniczej, którą dysponujemy z uwagi na świadczone przez nas doradztwo w obu gałęziach prawa: prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego.

Również w sytuacjach, w których okaże się, że zastosowanie instytucji czynnego żalu nie jest możliwe np. z uwagi na fakt, że czyn został już przez organy podatkowe wykryty, istnieje wiele możliwości umożliwiających chociażby zminimalizowanie jego skutków. W wielu przypadkach możliwe jest umorzenie postępowania karno-skarbowego lub zakończenie sprawy przy jednoczesnym uniknięciu konieczności przeprowadzenia rozprawy głównej.Istotny dziedzina prawa

.

xxnoxx_zaehler