.

Teaserbild

Ogólne warunki umów (AGB)

Osoba kontaktowa

Klaus-Peter Langenkamp | langenkamp(at)tigges.legal | 0211 8687-190

Yvonne Quad| quad(at)tigges.legal | 0211 8687-137

 

Ogólne warunki umów są wszechobecne w świecie gospodarczym. Trudno wyobrazić sobie zawieranie umów na masową skalę jest bez ich stosowania. Ogólne warunki umów stanowią pomoc w standaryzacji i przyspieszeniu przebiegu transakcji handlowych, optymalizacji procesów oraz zredukowaniu ryzyka odpowiedzialności.

Spektrum naszego działania w zakresie prawa ogólnych warunków umów obejmuje:

  • Indywidualne oraz dostosowane do potrzeb kontruowanie ogólnych warunków sprzedaży, dostawy, kupna, klauzul o zachowaniu poufności i innych
  • Doradztwo w zakresie skutecznego wprowadzania i stosowania AGB
  • Weryfikację, optymalizację i opracowanie istniejących ogólnych warunków umów naszych klientów
  • Weryfikację ogólnych warunków umów konkurentów, jak również ewentualne dochodzenie roszczeń w przypadku ogólnych warunków umów niezgodnych z prawem
  • Obronę przed nieuprawnionymi zarzutami dotyczącymi stosowania nieskutecznych ogólnych warunków umów, w szczególności obronę w przypadku upomnień oraz powództw ze strony konkurentów, zgodnie z UKlaG i UWG
  • Doradztwo w zakresie obowiązywania AGB w przypadku wewnętrznej sprzeczności klauzul i prowadzenie ewentualnych sporów prawnych w tym zakresie

Opracowanie i weryfikacja AGB, jak również prowadzenie ewentualnych sporów w tym zakresie, wymaga zamiłowania do szczegółów i spojrzenia na istotę sprawy. Z uwagi na naszą długoletnią praktykę na tym obszarze, w szczególności w tak specyficznych dziedzinach, jak telekomunikacja, energetyka, logistyka, a także tworzenie sklepów internetowych, dysponujemy niezbędnym doświadczeniem, by stworzyć oraz wdrożyć odpowiednie dla Państwa przedsiębiorstwa ogólne warunki umów oraz by móc ich skutecznie bronić w przypadku ewentualnego procesu..

xxnoxx_zaehler