.

Micaela Schork, LL.M.

Micaela Schork

schork(at)tigges.legal
Zollhof 8
40221 Düsseldorf
Tel.: 0211 8687-178
Fax: 0211 8687-230
V-Card

Główny zakres działalności

Micaela Schork, LL.M. jest partnerem w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte. Jej działalność związana jest z ochroną prawną dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową ze szczególną specjalizacją w zakresie prawa znaków towarowych, prawa ochrony wzorów zdobniczych oraz prawa licencji. Reprezentuje niemieckie i międzynarodowe przedsiębiorstwa w krajowych i multinarodowych postępowaniach zwiazanych z dokonywaniem zgłoszeń oraz naruszaniem praw. Świadczone przez nią doradztwo prawne w zakresie prawa znaków towarowych obejmuje również kwestie strategiczne w zakresie struktury, obrony i menedżmentu krajowych i międzynarodowych portfeli znaków towarowych.

Kolejnym ważnym zakresem jej działalności jest prawo domenowe, w której to kwestii pani Schork reprezentuje przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych i pozasądowych oraz alternatywnych postępowaniach spornych i rozjemczych.

Ponadto działalność pani Schork obejmuje kwestie prawa reklamy, konkurencji oraz prawa autorskiego i prawa o mediach.

Inne obszary działalności

Micaela Schork jest członkiem ECTA (European Community Trademark Association) oraz wiceprzewodniczącą Komitetu Członkowskiego ECTA. Jako członek INTA (International Trademark Assotiation) oraz członek komisji Komitetu Internetowego (Internet Commitees) zajmuje się na płaszczyźnie międzynarodowej kwestiami międzynarodowego i regulacyjnego rozwoju prawa domenowego oraz prawa znaków towarowych w internecie.

Ponadto posiada ona członkostwo w niemieckim zrzeszeniu na rzecz ochrony prawa przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową oraz prawa autorskiego (Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht GRUR), członkostwo w niemiecko-brazylijskim związku prawników (Deutsch-Brasilianische Juristenvereinigung DBJV), w niemieckim kobiecym związku prawników (DJB) oraz w klubie marketingu w Düsseldorfie (Marketing-Club Düsseldorf e.V).

Pani Micaela Schork prowadzi regularne wykłady specjalistyczne dotyczące kwestii znaków towarowych i designu oraz zamieszcza publikacje w międzynarodowych czasopismach specjalistycznych. Jest współautorką poradnika o prawie znaków towarowych i designu „Handbuch Marken- und Designrecht" (Wydawnictwo Stöckel/Lüken, wydanie pierwsze 2003 r., wydanie drugie 2006 r. oraz wydanie trzecie 2013 r.).

Vita

Pani Micaela Schork ukończyła studia nauk prawnych we Freiburgu i Br. oraz na Universidad de Salamanca w Hiszpanii. Tytuł „Master of Laws" (LL.M.) uzyskała w zakresie Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na University of Sydney, Australia. Po odbyciu aplikacji w Düsseldorfie pani Schork rozpoczęła pracę jako adwokat w międzynarodowej kancelarii Kanzlei Bird & Bird, gdzie sporządziła specjalistyczną ekspertyzę w zakresie ochrony prawnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową. W roku 2011 kontynuowała swoją działalność jako partner w IP-Boutique Siebeke Lange Wilbert. Od stycznia 2014 pani Schork świadczy pracę dla Kancelarii TIGGES Rechtsanwälte.

Języki

angielski, hiszpański, portugalski, francuski.

xxnoxx_zaehler