• Teaserbild
.

Mediacja

Osoba kontaktowa:

Dr. Michael Tigges, LL.M. | tigges(at)tigges.legal | 0211 8687-178

Julia Louisa Bunzel| bunzel(at)tigges.legal | 030 889143-47

Michael Niermann| niermann(at)tigges.legal | 0211 8687-124

Friedwart A. Becker | becker(at)tigges.legal | 0211 8687-117

Mediacja jest dobrowolnym, nieformalnym i poufnym postępowaniem w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Punktem wyjściowym jest optymalizacja procesu negocjacji. Jej celem - rozwiązanie konfliktu na drodze porozumienia, a nawet opracowanie rozwiązania na obopólną korzyść stron.

Mediator jest osobą neutralną. Jest pomocny w polubownym rozstrzyganiu sporu pomiędzy dwoma lub kilkoma stronami poprzez to, że wpływa pozytywnie na porozumienie stron i prowadzi do wyjaśnienia punktów spornych. Strony mają wpływ na treść negocjacji i decydują same o ich skutecznym wyniku.

Korzystne strony mediacji: W przeciwieństwie do sporu przed sądem lub też postępowań prowadzonych przez instytucje o charakterze publicznym przedmiot sporu pozostaje w poufnym kręgu osób. Ponadto, mediacja oznacza oszczędność czasu. Postępowanie mediacyjne trwa z reguły od kilku godzin do trzech dni. Zakończenie sprawy następuje w ciągu kilku tygodni od momentu powstania konfliktu, a rozwiązanie ma charakter ostateczny. W przeciwieństwie do postępowania mediacyjnego, postępowanie przed sądem powszechnym lub sądem arbitrażowym trwa często latami.

 .

xxnoxx_zaehler