.

Marius Rosenberg

Marius Rosenberg


Zollhof 8
40221 Düsseldorf
Tel.: 0211 8687-220
Fax: 0211 8687-160 
V-Card

Główne dziedziny działalności doradczej

Mariusz Rosenberg – adwokat specjalista z zakresu międyznarodowego prawa gospodarczego – jest Partnerem Kancelarii TIGGES Rechtsanwälte. Pan Rosenberg świadczy kompleksowe doradztwo z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego zarówno na rzecz niemieckich jak i zagranicznych Klientów należących przeważnie do sektora średnich przedsiębiorstw. Świadczone przez Pana Rosenberga usługi doradcze obejmują przede wszystkim problematykę związaną z dziedzinami prawa spółek handlowych, prawa handlowego oraz umów, a także gospodarczego prawa nieruchomości.

Dodatkową dziedziną specjalizacji Pana Rosenberga stanowią zagadnienia związane z polsko-niemieckim obrotem gospodarczym. Z uwagi na fakt, iż zarówno język polski jak i niemiecki stanowią dla Pana Rosenberga języki ojczyste doradza on przedsiębiorcom po obu stronach Odry w ich transgranicznej działalności.

W dalszej kolejności Pan Rosenberg zajmuje się aktualną problematyką dotyczącą rozwoju sieci w przemyśle w czasie rzeczywistym (Industrie 4.0), a także dostosowaniem i rozszerzaniem ram prawnych do postępującego rozwoju technologicznego. Pan Rosenberg porusza także regularnie ten temat na swoich wykładach, między innymi przed związkami branżowymi.

Pozostałe dziedziny działalności

Do szczególnych zainteresowań Pana Rosenberga, w ramach którego świadczy on usługi doradcze na rzecz Klientów jest gospodarcze prawo nieruchomości. Działalność Pana Rosenberga w tej dziedzinie polega w głównej mierze na wsparciu od strony prawnej przy zawieraniu transakcji nabycia nieruchomości oraz przy sporządzeniu umów o roboty budowlane czy umów najmu. Ponadto Pan Rosenberg udziela porad związanych z problematyką zbycia, czy właściwego wykorzystania gruntów.

Pan Rosenberg jest członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów (Deutscher Anwaltverein), w ramach którego działa w grupie roboczej do spraw międzynarodowego prawa gospodarczego.

Życiorys

Pan Rosenberg pracuje w Kancelarii TIGGES Rechtsanwälte od 2009 roku, przy czym od roku 2016 jako Partner Kancelarii. Podczas studiów prawniczych na uniwersytecie Heinricha Heine w Düsseldorfie oraz podczas aplikacji prawniczej zebrał wiele wartościowych doświadczeń z zakresu prawa spółek handlowych, fuzji i przejęć oraz gospodarczego prawa nieruchomości i międzynarodowego sądownictwa arbitrażowego.

Pan Rosenberg posiada od grudnia 2014 roku tytuł adwokata specjalisty w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego. Pan Rosenberg jest jednym z pierwszych adwokatów, którzy uzyskali ten uznany tytuł, dla którego szkolenie rozpoczęło się dopiero z początkiem roku 2014.

Znajomość języków

niemiecki, angielski, polski, francuski.

xxnoxx_zaehler