.

Klaus-Peter Langenkamp

Klaus-Peter Langenkamp

langenkamp(at)tigges.legal
Zollhof 8
40221 Düsseldorf
Tel.: 0211 8687-223
Fax: 0211 8687-160
V-Card

Główna dziedzina działalności doradczej

Pan Rechtsanwalt (adwokat prawa niemieckiego) Klaus-Peter Langenkamp posiada specjalizację w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego oraz prawa transportowego i spedycji. Jest partnerem-seniorem spółki adwokackiej i od początku swojej działalności zajmuje się sprawami z zakresu międzynarodowego obrotu prawnego. Klaus-Peter Langenkamp jest doradcą niemieckich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie prawa handlowego, dystrybucyjnego, obrotu nieruchomościami, logistyki, prawa celnego i transportu. Szczególna specjalizacja pana Langenkamp dotyczy prawa transportu kolejowego w kontekście polsko-niemieckich stosunków handlowych.

Pozostałe dziedziny działalności

Pan Langenkamp prowadzi od lat regularnie szkolenia na tematy z zakresu zaopatrzenia w towar, handlu, logistyki i transportu kolejowego, np na zlecenie BME Akademie. Ponadto publikuje newslettera pod tytułem „Praxiswissen Transportrecht" (Praktyczna wiedza w prawie transportowym), w którym to przedstawiane jest aktualne orzecznictwo i rozwój prawa w tej dziedzinie. Każdy z zainteresowanych może langenkamp(at)tigges.legal zamówić przesyłanie newslettera.

Pan Langenkamp jest członkiem związku handlu zagranicznego w Nadrenii Północnej-Westfalii (Außenhandelsverband NRW), w niemieckim zrzeszeniu prawa transportowego (Deutsche Gesellschaft für Transportrecht) oraz w stowarzyszeniu fundacyjnym instytutu naukowego niemieckiego i międzynarodowego prawa transportu kolejowego (Förderverein Forschungsstelle für deutsches und internationales Eisenbahnrecht). Jest on także docentem w dziedzinie prawa gospodarczego i międzynarodowego w dziale zarządzanie logistyką w europejskiej szkole w Brühl a także wykładowcą w Hagen Law School w dziedzinie prawa celnego.

Od kilku lat Pan Langenkamp jest arbitrem Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.

Życiorys

Pan Langenkamp działa w spółce TIGGES Rechtsanwälte od 2003r. Przed tym, w latach 2001 bis 2003 pracował w Poznaniu w niemiecko-polskiej kancelarii specjalizującej się w prawie gospodarczym. Studiował w Bielefeldzie i Strasburgu. Staże i aplikacje odbył między innymi w Nowym Jorku i Brukseli.

Znajomość języków

Niemiecki, polski, angielski, francuski.

xxnoxx_zaehler