.

Teaserbild

IP, IT, Konkurencja & Dystrybucja

Osoba kontaktowa

Micaela Schork, LL.M.| schork(at)tigges.legal| 0211 8687-134

Yvonne Quad| quad(at)tigges.legal| 0211 8686-137

Daniel Lüdemann, LL.M. | luedemann(at)tigges.legal| 0211 8687-221

Dr. Kaya Köklü | koeklue(at)tigges.legal| 0211 8687-139

 

Badania naukowe, idee i ich urzeczywistnienie w postaci nowych produktów stanowią wartości przedsiębiorstwa, których ochrona ma dla niego egzystencjalne znaczenie! Nasz wyspecjalizowany zespół ds. IP oferuje wszelkie usługi związane z nabyciem, procesowym dochodzeniem i ochroną wartości niematerialnych, takich jak przemysłowe prawa ochronne (znaki towarowe, design, patenty), czy prawa autorskie. Ponadto doradzamy i reprezentujemy krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa w sprawach z zakresu prawa domen internetowych, prawa oprogramowania, prawa licencji oraz prawa konkurencji. W ramach strategicznego portfolio i zarządzania prawami cyfrowymi (Digital Rights Management) blisko współpracujemy z międzynarodową grupą wielu prawników-specjalistów, dzięki czemu możemy wykorzystać ich fachowe kompetencje przy tworzeniu strategicznych koncepcji doradczych, modeli licencyjnych, czy postępowań procesowych.

Elementem sukcesu przedsiębiorstwa są również skrojona na miarę komunikacja, zorientowana na klientów reklama oraz sprawna dystrybucja. Z tego względu koncentrujemy się na tym, aby towarzyszyć Państwu we wszystkich kwestiach prawnych związanych z prawem konkurencji, reklamy, czy dystrybucji i tym samym skutecznie wspierać Państwa obecność na rynku. Doradzamy naszym klientom w ramach tworzenia koncepcji kampanii reklamowych, akcji wspomagających sprzedaż, programów i systemów lojalnościowych, czy przy tworzeniu struktur i umów dystrybucyjnych. Nasze doradztwo obejmuje również zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych, prawa antymonopolowego oraz kwestie dotyczące Ogólnych Warunków Umów.

Dynamiczny rozwój nowych technologii oraz stale wzrastająca konwergencja techniki i usług wymagają od przedsiębiorców zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości wysokiego poziomu innowacyjności. Wspieramy procesy rozwojowe poprzez wykorzystanie innowacyjnych i zorientowanych na produkt rozwiązań w zakresie zagadnień dotyczących prawa technologii informacyjnej i prawa telekomunikacyjnego.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie procesowe. Z zaangażowaniem reprezentujemy interesy naszych klientów w ramach krajowych i międzynarodowych postępowań arbitrażowych, a także postępowań prowadzonych przed właściwymi krajowymi sądami powszechnymi i urzędami. Naszą maksymą jest optymalizacja sukcesu Państwa przedsiębiorstwa!

Zakres naszego doradztwa obejmuje następujące zagadnienia prawne:

 • znaki towarowe / design
 • prawo autorskie
 • licencje
 • prawo patentowe
 • prawo domen internetowych
 • ochrona dóbr osobistych (w szczególności w Internecie)
 • prawo konkurencji, ochrona produktów/usług
 • koncepcje reklamowe / hasła reklamowe / marketing bezpośredni
 • prawo telekomunikacyjne
 • ochrona danych osobowych
 • niemiecka ustawa o mediach telekomunikacyjnych / eCommerce
 • tworzenie struktur i umów dystrybucyjnych


.

xxnoxx_zaehler