.

Dr. Inga Lobocka-Poguntke

Inga Lobocka-Poguntke

lobocka-poguntke(at)tigges.legal
Zollhof 8
40221 Düsseldorf
Tel.: 0211 8687-0
Fax: 0211 8687-100
V-Card

Główne dziedziny działalności doradczej

Pani Dr Lobocka-Poguntke jest prawnikiem i ekonomistą (MBA). Jest radcą prawnym dopuszczonym do wykonywania zawodu w Polsce przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Jest także członkiem Izby Adwokackiej w Düsseldorfie uprawnionym do świadczenia doradztwa z zakresu prawa niemieckiego oraz do reprezentowania Klientów przed niemieckimi sądami.

Główną dziedzinę jej zawodowej działalności stanowi doradztwo związane z polsko-niemieckim obrotem prawnym. Zajmuje się sprawami z zakresu niemieckiego i polskiego prawa gospodarczego, przy czym zdecydowaną większość prowadzonych przez nią spraw stanowią sprawy dotyczące problematyki o charakterze transgranicznym.

Życiorys

Pani Dr Lobocka-Poguntke urodziła się i wychowała w Polsce. W trakcie studiów prawniczych oraz studiów MBA specjalizowała się w prawie bankowym i problematyce bankowości. W ramach studiów ukończyła dwa semestry w Stanach Zjednoczonych oraz odbyła praktykę w amerykańskiej kancelarii prawnej.

Po zakończeniu studiów pracowała jako wykładowca uniwersytecki prowadząc zajęcia z zakresu prawa cywilnego oraz odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Przez okres pięciu lat była członkiem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji (Wydział Prawa) zajmując się zagadnieniami z zakresu prawa europejskiego i jednocześnie prowadząc przewód doktorski zakończony uzyskaniem tytułu doktora nauk prawnych w tej dziedzinie.

Znajomość języków

polski, niemiecki, angielski, włoski.

xxnoxx_zaehler