.

Georg Schmidt

Georg Schmidt

schmidt(at)tigges.legal
Zollhof 8
40221 Düsseldorf
Tel.: 0211 8687-175
Fax: 0211 8687-230
V-Card

Główny zakres doradztwa

Georg Schmidt od roku 2006 świadczy pracę jako adwokat w TIGGES Rechtsanwälte, od roku 2012 jako partner. Jako dyplomowany ekonomista finansowy (FH) oraz adwokat specjalista w zakresie prawa podatkowego zajmuje się w głównej mierze zapytaniami prawnymi dotyczącymi ogólnego prawa podatkowego, również w powiązaniu z aspektami cywilnoprawnymi i prawa spółek. Główne zakresy działalności doradczej stanowią tutaj aspekty cywilnoprawne oraz prawnopodatkowe dotyczące restrukturyzacji oraz planowania następstwa prawnego, jak również aspekty prawnoprocesowe w odniesieniu do metod opodatkowania oraz postępowań przed sądami do spraw finansowych.

Życiorys

Po uzyskaniu matury Georg Schmidt od 1996 do 1999 odbywał studia w wyższej szkole finansów dla Północnej Nadrenii-Westfalii w Nordkirchen, gdzie uzyskał tytuł akademicki ekonomisty finansowego („Diplom-Finazwirt (FH)"). W latach 1999 - 2003 Georg Schmidt studiował nauki prawne na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie, gdzie wybrał specjalizację w prawie podatkowym. Po złożeniu pierwszego egzaminu państwowego świadczył pracę dla spółki biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych Deloitte & Touche GmbH w Düsseldorfie.

Georg Schmidt odbył aplikację w sądzie okręgowym w Düsseldorfie (Landgericht Düsseldorf) odbywając staż w okręgowym urzędzie skarbowym Północnej Nadrenii-Westfalii (Landesfinanzverwaltung NRW), w sądzie do spraw finansowych w Düsseldorfie oraz w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte. Drugi państwowy egzamin prawny Georg Schmidt złożył w czerwcu 2006 również w Düsseldorfie.

Od maja 2013 Georg Schmidt posiada uprawnienia jako akwokat specjalista w zakresie prawa podatkowego.

Znajomość języków

Niemiecki, angielski.

xxnoxx_zaehler