Zespół

Dr. Konrad Dabrowski

dabrowski@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-244
F: +49 211 8687-160

Dr. Konrad Dabrowski

Główna dziedzina działalności doradczej

Dr. Konrad Dąbrowski dołączył do zespołu kancelarii TIGGES w 2020 roku. W swojej działalności koncentruje się głównie na doradztwie na rzecz krajowych i międzynarodowych klientów w sprawach z zakresu prawa pracy. W ramach swojej codziennej praktyki Dr. Konrad Dąbrowski zajmuje się m.in. sporządzaniem umów o pracę, przygotowywaniem dokumentów dot. polubownych rozwiązań stosunków pracy, opracowywaniem procesów oddelegowania pracowników, a także reprezentowaniem stron w postępowaniach sądowych. Ze względu na znajomość języka polskiego doradza również klientom polskojęzycznym w różnych kwestiach dotyczących polsko-niemieckiego obrotu prawnego.

 • Życiorys

  Dr. Konrad Dąbrowski studiował prawo na uniwersytetach w Bielefeld i Bochum. Następnie pracował jako asystent naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego, Niemieckiego i Europejskiego Prawa Pracy oraz Prawa Socjalnego Profesora Joussena na Uniwersytecie zagłębia Ruhry (Ruhr-Universität) w Bochum.

  Od końca 2014 r. do początku 2018 r. był również zaangażowany w tworzenie i zarządzanie studenckim projektem pomocy uchodźcom.

  W 2018 r. ukończył studia doktoranckie broniąc prawnoporównawczą rozprawę doktorską na temat stosunków pracy na czas określony w Niemczech i w Polsce.

  Dr. Dąbrowski ukończył aplikację adwokacką przy Sądzie Okręgowym w Wuppertalu, przy czym w jej trakcie pracował m.in. dla kancelarii TIGGES i międzynarodowej firmy telekomunikacyjnej w dziale HR Legal.

 • Znajomość języków

  Niemiecki, Angielski, Polski