.

Dr. Michael Tigges, LL.M.

Michael Tigges

tigges(at)tigges.legal
Zollhof 8
40221 Düsseldorf
Tel.: 0211 8687-131
Fax: 0211 8687-230
V-Card

Główne dziedziny działalności doradczej

Dr. Michael Tigges, LL.M. jest partnerem-seniorem, założycielem spółki. Jest doradcą przedsiębiorstw średniej wielkości w transakcjach kupna/sprzedaży przedsiębiorstw i udziałów. Od połowy lat 90-tych zajmuje się on intensywnie wszystkimi prawnymi aspektami finansowania venture capital. Do głównych dziedzin jego działalności należy również dział prawa spółek akcyjnych i prawa upadłościowego

Pozostałe dziedziny działalności

Dr. Tigges pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej oraz członka organu doradczego w wielu przedsiębiorstwach. Ponadto jest on przewodniczącym komisji do spraw prowadzenia działalności gospodarczej związku VDI oraz członkiem kręgu ekspertów w organizacji „Private Equity Forum NRW e.V." Dr. Tigges jest również prelegentem międzynarodowego prawa gospodarczego w europejskiej szkole wyższej (EUFH) w Brühl. Poza tym, Dr. Tigges jest członkiem kuratorium agencji „Business Angels Agentur Ruhr e.V." oraz współorganizatorem odbywającego się co miesiąc w Düsseldorfie zebrania towarzystwa „Venture-Capital-Stammtisch".

Życiorys

Od momentu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata w 1986 roku, Dr. Tigges pracuje w spółce adwokackiej TIGGES Rechtsanwälte, względnie w spółkach ją poprzedzających. Dr. Tigges studiował prawo na uniwersytecie w Münster, gdzie uzyskał również tytuł doktora za rozprawę na temat historii i rozwoju nadzoru nad ubezpieczeniami („Geschichte und Entwicklung der Versicherungsaufsicht"). W ramach podyplomowego studium „Mergers and Acquisition" Dr. Tigges napisał pracę magisterską na temat Due Diligence i gwarancji przy sprzedaży przedsiębiorstw ("Due Diligence und Gewährleistung im Unternehmenskauf").

Znajomość języków

Niemiecki, angielski.

xxnoxx_zaehler