.

Dr. Jan Hermeling

Dr. Jan Hermeling

hermeling(at)tigges.legal
Zollhof 8
40221 Düsseldorf
Tel.: 0211 8687-138
Fax: 0211 8687-230
V-Card

Główne dziedziny działalności doradczej


Dr. Jan Hermeling pracuje w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte od stycznia 2016 r. Główną dziedzinę jego działalności stanowi doradztwo z zakresu prawa handlowego i prawa spółek świadczone na rzecz krajowych i międzynarodowych Klientów. Przedmiotem jego zainteresowania jest także prawo transportowe, spedycyjne i kolejowe, w których to dziedzinach również zawodowo świadczy pomoc prawną. Dr. Hermeling jest członkiem grup roboczych przy niemieckim stowarzyszeniu adwokatów (Deutscher Arbeitsverein) zajmujących się międzynarodowym prawem gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Ponadto Pan Dr. Hermeling jest wykładowcą w szkole prawa Hagen Law School na kierunku specjalizującym w zakresie prawa transportowego i spedycyjnego przeznaczonym dla profesjonalnych pełnomocników i zajmuje się tematyką "Zlecenie prawne z zakresu prawa przewozowego i spedycyjnego".

Życiorys

Po uzyskaniu wykształcenia bankowego, Pan Dr. Hermeling studiował prawo w Bonn i Kolonii ze specjalizacją z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Doświadczenie praktyczne zyskał w międzynarodowej kancelarii gospodarczej oraz w międzynarodowej spółce audytorskiej KPMG.

Pan Dr. Hermeling ukończył aplikację prawniczą przy Sądzie Krajowym w Düsseldorfie, odbywając w jej ramach stację w Federalnym Urzędzie Usług Finansowych w Bonn w dziale zajmującym się międzynarodowym nadzorem bankowym oraz stację w dużej kancelarii gospodarczej w Düsseldorfie i Nowym Jorku zajmując się sprawami z zakresu prawa spółek oraz problematyki M&A. W maju 2015 r. uzyskał na Uniwersytecie w Kolonii tytuł doktora nauk prawnych broniąc pracę doktorską z zakresu nadzoru bankowego oraz prawa upadłościowego.

W lutym 2018 r. Dr. Hermeling ukończył specjalizację uzyskując tytuł adwokata specjalisty z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego.


Znajomość języków

Niemiecki, angielski.

xxnoxx_zaehler