.

Dr Georg Jaster

Georg Jaster

jaster(at)tigges.legal
Zollhof 8
40221 Düsseldorf
Tel.: 0211 8687-145 
Fax: 0211 8687-100
V-Card

Główna dziedzina działalności doradczej

Dr Georg Jaster piastuje w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte stanowisko Seniorpartnera i oprócz tytułu niemieckiego adwokata posiada również tytuł polskiego adwokata i jest dopuszczony do wykonywania zawodu w Polsce. Główny przedmiot jego działalności doradczej obejmuje międzynarodowe prawo handlowe i spółek oraz prawo pracy z aspektami międzynarodowymi.

Dr Jaster zajmuje się również problematyką międzynarodowego prawa ochrony środowiska, kwestiami zamówień publicznych, a także sprawami z zakresu Compliance i przeciwdziałania korupcji. Specjalizuje się również w projektach logistycznych, zwłaszcza w zakresie transportu kolejowego.

Dr Jaster angażuje się również na rzecz międzynarodowego arbitrażu i uczestniczył w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych w Polsce, Niemczech, Austrii i na Madagaskarze. Dr Jaster posiada również doświadczenie praktyczne zdobyte w państwach Europy Wschodniej oraz w krajach wywodzących się z kultury prawa francuskiego. W ramach swojej działalności doradczej jak i naukowej dr Jaster korzysta i uwzględnia różnice w porządkach prawnych, a także w kulturze obrotu i mentalności partnerów pochodzących z innych państw.

Pozostałe dziedziny działalności

Dr Jaster angażuje się intensywnie również w działalność pozaprawniczą, w szczególności w zakresie polsko-niemieckiego i niemiecko-madagarskiego porozumiena. Dr Jaster jest członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia dla Edukacji Wschodnioeuropejskiej oraz Grupy Międzynarodowego Obrotu Prawnego działającym przy niemieckim Stowarzyszeniu Adwokatów, a także udziela się na rzecz klubu Club des Affaires en Rhénanie du Nord Westphalie.

Życiorys

Dr Georg Jaster studiował „prawo" na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem, na którym następnie pracował jako pracownik naukowy. Po spędzonym w Polsce okresie naukowym dr Jaster na początku lat 90-tych uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Tematem jego pracy doktorskiej była problematyka polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 1995 roku wykonuje zawód adwokata w Niemczech w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte. W roku 2004 dr Jaster uzyskał również tytuł polskiego adwokata i jest dopuszczony do wykonywania zawodu w Polsce. W latach 2013-2016 dr Jaster kierował projektem z zakresu ochrony środowiska na rzecz społeczności cywilnej w Antananarivo na Madagaskarze.

Znajomość języków

Niemiecki, polski, francuski, angielski.

xxnoxx_zaehler