.

Daniel Lüdemann, LL.M.

Daniel Lüdemann


Zollhof 8
40221 Düsseldorf
Tel.: 0211 86 87-221
Fax: 0211 86 87-200
V-Card

Główne dziedziny działalności doradczej

Daniel Lüdemann, LL.M. (Master of Laws; prawo o mediach, prawo o znakach towarowych i prawo autorskie) jest partnerem w spółce TIGGES. Od 2005 roku towarzyszy przedsiębiorcom działającym na niemieckim, jak i międzynarodowym rynku. Zarówno jako adwokat oraz doradca świadczy usługi przede wszystkim w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, a także prawa IP oraz prawa konkurencji.

Działalność Pana Lüdemanna obejmuje w zakresie zbiorowego prawa pracy w szczególności doradztwo na rzecz przedsiębiorców w związku z prowadzonymi postępowaniami przed komisjami pojednawczymi, postępowań i negocjacjami z radami zakładowymi i związkami zawodowymi. W ramach indywidualnego prawa pracy Pan Lüdemann doradza pracodawcom w ich codziennej działalności oraz pracownikom kierowniczym, członkom zarządów i członkom innych organów w zakresie sporządzania (międzynarodowych) umów o pracę, rozwiązywania stosunków pracy za porozumieniem stron, oddelegowywania pracowników, Outplacement-u oraz przejmowania zakładu pracy.

Ponadto Pan Lüdemann świadczy doradztwo w zakresie prawa IP oraz prawa konkurencji przedsiębiorcom aktywnym na rynku europejskim, w szczególności jeśli chodzi o prawo znaków towarowych, a także w ramach negocjacji przy zawieraniu umów o współpracę i umów licencyjnych.

Z punktu widzenia koncepcyjnego główną dziedziną działalności pana Lüdemanna jest wieloletnie doradztwo na rzecz przedsiębiorstw z branży mediów oraz przedsiębiorstw posiadających jako główny profil techniczny.

Pozostałe dziedziny działalności

Kolejny ważny, a także dominujący aspekt działalności pana Lüdemanna, skupia się na prawie o spółkach handlowych, w tym miejscu wymienić należy zwłaszcza reprezentację oraz doradztwo świadczone dla wspólników pod względem przygotowania strategicznego oraz przeprowadzania zgromadzeń wspólników.

Życiorys

Po ukończeniu studiów pan Lüdemann rozpoczął swoją karierę zawodową w kancelarii Hartnigk, Stelzer, Erwin (były nadburmistrz miasta Düsseldorf). W tejże kancelarii zajmował się doradztwem prawnym w kwestiach ogólnego prawa gospodarczego w głównej mierze na rzecz przedsiębiorstw średniej wielkości. Dodatkowo od roku 2005 do roku 2007 pan Lüdemann był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie. Po dwóch latach zmienił miejsce swojej działalności i przeniósł się do holdingu medialnego, gdzie objął funkcje adwokata-syndyka oraz obowiązki asystenta zarządu, gdzie w głównej mierze był odpowiedzialny za kwestie prawne dotyczące zarówno samego holdingu, jak również spółek, w których holding posiadał udziały. Ponadto w roku 2009 pan Lüdemann uzyskał tytuł „Master of Laws" w zakresie prawa o mediach, prawa autorskiego oraz prawa o znakach towarowych. Od roku 2009 do roku 2011 pełnił funkcję członka zarządu w spółce inwestycyjnej, co miało miejsce aż do czerwca 2011, kiedy zatrudniony został w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte. Pan Lüdemann jest od dnia 01.01.2014 r. Partnerem w Kancelarii.

Języki obce

niemiecki, angielski, włoski.

xxnoxx_zaehler