.

Teaserbild

Compliance

Osoba kontaktowa:

Dr. Georg Jaster | jaster(at)tigges.legal | 0211 8687-145

Dr. Dominik Wagner, LL.M.| wagner(at)tigges.legal | 0211 8687-125

Nieprzestrzeganie regulacji oraz dyrektyw i wytycznych prawnych oraz moralno-etycznych naraża przedsiębiorców na różnorakie ryzyka na wszystkich płaszczyznach prowadzenia działalności gospodarczej. Nieprzestrzeganie norm może prowadzić nie tylko do nałożenia grzywny czy zobowiązania do wypłaty odszkodowania, lecz również do naruszenia reputacji przedsiębiorstwa mogącemu zagrozić dalszemu prowadzeniu działalności. Wprowadzanie indywidualnie dopasowanych systemów Compliance stanowi w dzisiejszych czasach integralną część nowoczesnego i odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Zakres naszej oferty obejmuje analizę ryzyk istotnych z punktu widzenia Compliance oraz opracowanie poszczególnych struktur i elementów Compliance. Ponadto doradzamy i wspieramy naszych Klientów w zakresie implementowania kompletnych systemów zarządzania Compliance. W obszarze Compliance kierujemy się indywidualnymi wyznacznikami i potrzebami danego przedsiębiorstwa, które zostaną ustalone na bazie przeprowadzanej przez nas analizy i następnie właściwie ocenione, a które także są bezpośrednio uwzględniane w przygotowanym przez nas programie Compliance.

Do zakresu oferowanych przez nas usług należy również przeprowadzanie szkoleń oraz audytów.

Na czele naszego zespołu ds. Compliance stoją partnerzy Dr. Georg Jaster oraz Dr. Dominik Wagner. Dr. Wagner uzyskał certyfikat Approved Compliance Officer przyznany przez Compliance Academy GmbH oraz Viadrina Compliance-Center..

xxnoxx_zaehler