.

Cezary Nowakowski

Nowakowski

(in advisory capacity)

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefon +48 22 43000-60
Telefax +48 22 43000-61
V-Card

Główna dziedzina działalności

Cezary Nowakowski jest partnerem-seniorem kancelarii Nowakowski i Wspólnicy, pracującej w stałej kooperacji z kancelarią TIGGES Rechtsanwälte od 10 lat. Jest jednym z wiodących specjalistów z zakresu polskiego prawa transportowego i logistycznego, a w szczególności towarowego transportu kolejowego. Ponadto doradza w zakresie strategii umów pomiędzy przedsiębiorstwami (n.p. Joint-Venture), prawa dotyczącego zasad konkurencji oraz prawa antymonopolowego.

Pracuje jako doradca w transakcjach nabywania akcji i udziałów polskich spółek przez podmioty zagraniczne, zawiązywania spółek przez podmioty zagraniczne oraz nabywania nieruchomości. Jest koordynatorem procesów restrukturyzacyjnych dużych grup holdingowych, zarówno spółek publicznych jak i prywatnych. Był współnegocjatorem transakcji prywatyzacyjnych. Posiada szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, problematyce zwolnień grupowych, sporów zbiorowych i współdziałania ze związkami zawodowymi.

Pozostałe dziedziny działalności

Cezary Nowakowski jest pełnomocnikiem procesowym w sprawach przed sądami powszechnymi, a także autorem i negocjatorem umów licencyjnych z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa własności przemysłowej. Jest doradcą wierzycieli i dłużników w postępowaniach układowych i upadłościowych.

Życiorys

Cezary Nowakowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1989) i adwokatem od 1994 r. Przynależy do Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku

Znajomość języków

Polski (język ojczysty), niemiecki.

xxnoxx_zaehler